województwo: opolskie
powiat: Opole
gmina: Dąbrowa i Komprachcice
kod i poczta: 46-073 CHRÓŚCINA
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste
produkcja zwierzęca: bydło mleczne, bydło mięsne, owce
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: MLO (produkcja marginalna, lokalna i ograniczona)
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
Krzysztof Wróbel
Główny Specjalista
krzysztof.wrobel@oodr.pl

774 437 104

Data wpisu 20.12.2021

Gospodarstwo rolne Pana Michała Gadzińskiego położone jest w powiecie opolskim, na ternie gminy Dąbrowa w miejscowości Chróścina. Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa to ponad 125 ha na terenie dwóch gmin: Dąbrowy i Komprachcic. Grunty orne gospodarstwa zajmują w dużej części gatunki o znaczeniu paszowym: kukurydza na kiszonkę, lucerna siewna, trawy, mieszanki traw z bobowatymi drobnonasiennym oraz zboża i rzepak. Produkcja zwierzęca to głównie bydło opasowe (około 100 sztuk) oraz krowy mleczne (około 40 sztuk). W gospodarstwie Pana Gadzińskiego bydło opasowe, reprezentowane przez rasę Angus czarny i Angus czerwony, przez cały rok korzysta z pastwisk, mając do dyspozycji 11 ha trwałych użytkowych zielonych. W razie niekorzystnych warunków meteorologicznych bydło ma możliwość schronienia się pod wiatą. Stado mleczne reprezentowane jest przez HF oraz krzyżówki Simentala. Bydło mleczne utrzymywane jest w oborach wolnostanowiskowych, korzystając z pastwisk w okresie od wiosny do jesieni.
W gospodarstwie utrzymywane są również owce rasy wrzosówka. Wszystkie zwierzęta utrzymywane są w podwyższonym dobrostanie, a właściciel gospodarstwa korzysta z działania 14. Dobrostan zwierząt w pełnym zakresie pakietu 2 i 3. Gospodarstwo wielokrotnie korzystało z pomocy oferowanej przez ARiMR, zarówno ze środków PROW 2007-2013, jak i 2014-2020. Na terenie gospodarstwa znajduje się nowoczesny zakład rozbioru wołowiny, która sprzedawana jest w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO). Gospodarstwo Pana Michała to również miejsce, w którym organizowane są zawody psów pracujących. Na co dzień psy rasy Border Collie pomagają w wypasie bydła oraz owiec. Kilka razy w roku pasjonaci z Polski, Czech i Niemiec spotykają się tutaj na zawodach organizowanych przez Związek Kynologiczny  w Polsce (oddział w Opolu) oraz Klub Pracujących Psów Pasterskich. Pan Michał jest również organizatorem treningów psów pasterskich oraz seminariów, na których można sprawdzić instynkty psów pasterskich i nauczyć się podstaw pasterstwa z wykorzystaniem psów. Część teoretyczna szkoleń odbywa się w przytulnym pomieszczeniu z zapleczem gastronomicznym.