województwo: zachodniopomorskie
powiat: gryfiński
gmina: Gryfino
kod i poczta: 74-107 Daleszewo
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste, warzywa
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, Inne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Barzkowice 2; 73-134 Barzkowice
Małgorzata Jędrzejek
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pyrzycach
m.jedrzejek@zodr.pl

693 503 208

Data wpisu 20.04.2022

W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna. Powierzchnia upraw wynosi około  130 ha. Uprawiane są warzywa: por, kapusta, marchew, bób  oraz rzepak ozimy i zboża: pszenżyto ozime, pszenica ozima, jęczmień ozimy.

Gospodarstwo od kilku lat ukierunkowane jest na produkcję warzyw (por, marchew, bób). Pozostałą część gospodarstwa stanowią zboża, które gwarantują prawidłowy płodozmian. Produkty sprzedawane są na postawie umowy kontraktacyjnej jak również do indywidualnych odbiorców.

W roku 2018 rolnik skorzystał z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych ” dzięki czemu uzupełnił park maszynowy o nowe maszyny jak również powiększył gospodarstwo poprzez zakup gruntów rolnych. W ramach działania Modernizacja zakupiony został opryskiwacz polowy, łuskarka do bobu  dzięki czemu wdraża innowacyjne rozwiązania i technologie produkcji i konfekcjonowania warzyw.

Gospodarstwo dysponuje nowo wybudowaną halą przechowalniczą z  nowoczesną linią czyszczenia, konfekcjonowania i pakowania warzyw w tym pora.