województwo: zachodniopomorskie
powiat: gryfiński
gmina: Chojna
kod i poczta: 74-500 Chojna
produkcja roślinna: zboża, okopowe, sadownicze, inne
produkcja zwierzęca: inne
gospodarstwa ekologiczne: wyłącznie ekologiczna produkcja roślinna
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: Sprzedaż bezpośrednia, Agroturystyka, Inne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Barzkowice 2; 73-134 Barzkowice
Małgorzata Jędrzejek
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pyrzycach
m.jedrzejek@zodr.pl

693 503 208

Data wpisu 8.04.2022

W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna. Powierzchnia upraw wynosi około 5 ha. Od roku 2020 gospodarstwo jest certyfikowane w jednostce certyfikującej Cobico.

Obecnie w gospodarstwie jest 4,5 ha gruntów ekologicznych. Uprawiane są zboża: pszenica orkisz, ziemniaki, mieszanki zbożowe oraz sad w tym staw rybny. Głównym kierunkiem gospodarstwa jest promocja rolnictwa ekologicznego w tym spotkania branżowe organizacji ekologicznych z nastawieniem na pokazowe metody produkcji i wykorzystania produktów ekologicznych w gospodarstwie na obszarów wiejskich.

Teren gospodarstwa obejmuje jezioro oraz Dworski Park którego głównym kierunkiem rozwoju jest edukacja przyrodniczo leśna.

Gospodarstwo jest zarejestrowane na portalu e-bazarek oraz MPR co ułatwia kontakt z bezpośrednim odbiorcą oraz jako miejsce integracji środowiska rolniczego i edukacji rolniczej.

W roku 2022 gospodarstwo wnioskowało o certyfikat MPR – miejsce przyjazne rowerzystą z uwagi na bliskość sieci dróg rowerowych Pojezierza Zachodniego. Ponad to, Gospodarstwo aplikowało do DIROW o rozwój miejsc w celu rozwoju miejsc turystycznych.

Produkcja ekologiczna orkiszu jest dedykowana w kierunku wypiekania chleba orkiszowego na cele spożywcze.

Gospodarstwo posiada miejsca noclegowe, salę edukacyjną oraz kuchnię. Posiada kilka sztuk rowerów oraz sprzęt do uprawiania sportów wodnych.

Prowadzone są nocne wycieki rowerowe oraz wyjazdy do pobliskich lasów.