województwo: śląskie
powiat: żywiecki
gmina: Milówka
kod i poczta: 34-383 Kamesznica
produkcja roślinna: inne
produkcja zwierzęca: bydło mleczne, owce
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: RHD (Rolniczy Handel Detaliczny)
wybrane tematy prezentacji:

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

Inne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa Oddział w Bielsku- Białej ul. gen. M. Boruty- Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko- Biała
Agnieszka Kurcius
Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska
a.kurcius@odr.net.pl

792 275 002,
33 827 34 49

Data wpisu 26.01.2022

Gospodarstwo rolne od 2002r. prowadzone jest przez Państwo Dariusza i Marię Gołuch. Właściciele prowadzą produkcję rolniczą na terenach znajdujących się u podnóża Baraniej Góry. Ich gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Kamesznica i obejmuje 12 ha użytków zielonych. Właściciele zajmują się również prowadzeniem produkcji zwierzęcej, której podstawą jest bydło mleczne w ilości 6 sztuk oraz owce rasy wrzosówka- 50 sztuk. Hodowla owiec związana jest również z realizacją zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach Pakietu 7 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, którego podstawą w przypadku wspomnianej rasy jest utrzymywanie minimum 10 sztuk matek. Utrzymywane przez Gospodarzy zwierzęta wypasane są w terenie podgórskim położonym ponad 500 m.n.p.m.

Źródłem utrzymania właścicieli jest produkcja różnego rodzaju produktów z mleka krowiego i owczego, a także dopłaty do użytków zielonych oraz zwierząt. W „Bacówce” należącej do Gospodarzy można zakupić m.in. mleko, masło, bunc czy oscypki w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego. W okresie letnim przy „Bacówce” organizowane są  cykliczne wydarzenia związane z promowaniem kultury pasterskiej.

Z uwagi na atrakcyjną lokalizację gospodarstwa w pobliżu znajdują się liczne szlaki górskie i rowerowe, a dla lubiących grzybobranie- lasy obfitujące w różnego rodzaju grzyby. W okresie zimowym oprócz możliwości korzystania z wyciągów narciarskich zlokalizowanych w Beskidach turystom oferowane są również kuligi.

Gospodarstwo i Jego właściciele zostali wyróżnieni odznaką honorową „ Zasłużony dla Rolnictwa”, a ich celem jest chęć modernizacji gospodarstwa, tak aby móc stworzyć jeszcze lepsze warunki dla turystów.

Z uwagi na fakt, iż największe zainteresowanie turystów stanowi „Bacówka” oraz ta część hodowli owiec, która jest związana z wypasem warto zaznaczyć, że okres od wiosny do jesieni będzie czasem, w którym możliwe będą demonstracje w tym gospodarstwie. Stąd też wszystkie spotkania czy prelekcje odbywają się w obrębie bacówki.

 

Działania związane z demonstracjami prowadzone w 2022r:

 

W dniach 03-04 września br. odbywały się w Kamesznicy tj. w miejscowości, w której znajduje się gospodarstwo i bacówka Państwa Gołuchów wydarzenie znane jako Pasterska Jesień.

W „Bacówce pod Gojkom” czyli bacówce prowadzonej przez Gospodarzy miały miejsce obchody związane z kultywowaniem tradycji pasterskiej. Szczegóły na załączonym plakacie.

 

Ponadto w dniu 14. września 2022r. w ramach zorganizowanego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wyjazdu studyjnego pn: „Gospodarstwa demonstracyjne jako źródło innowacyjności, współpracy i transferu wiedzy na obszarach wiejskich” została odwiedzona bacówka należąca do gospodarstwa prowadzonego przez Państwa Gołuch.  W ramach szkolenia zostały poruszone tematy związane m.in. z prowadzoną w gospodarstwie produkcją zwierzęcą, w tym utrzymanie owiec rasy zachowawczej- owce rasy wrzosówka, jak również z innowacyjną formą sprzedaży (RHD) stosowaną przez właścicieli gospodarstwa. Szkolenie wyjazdowe realizowane było ze środków Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Aby zapoznać się z relacją z wyjazdu warto odwiedzić strony :

„Gospodarstwa demonstracyjne jako źródło innowacyjności, współpracy i transferu wiedzy na obszarach wiejskich”- relacja z operacji.

 

https://czwa.odr.net.pl/54-kategoria/dzialy/dzia%C5%82-rolnictwa-ekologicznego-i-ochrony-%C5%9Brodowiska/5276-gospodarstwa-demonstracyjne-jako-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-innowacyjno%C5%9Bci,-wsp%C3%B3%C5%82pracy-i-transferu-wiedzy-na-obszarach-wiejskich-relacja-z-wyjazdu-studyjnego.html