województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: aleksandrowski
gmina: Zakrzewo
kod i poczta: 62-070 Zakrzewo
produkcja roślinna: zboża, inne
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Minikowo, 89-122 Minikowo
Agnieszka Urbańska
Starszy specjalista ds. zbóż i roślin oleistych i pastewnych
agnieszka.urbanska@kpodr.pl

723 331 084

Data wpisu 19.05.2023

Gospodarstwo Pana Ryszarda Krychowiaka znajduje się na terenie powiatu aleksandrowskiego. Razem z rodziną gospodarują na ponad 80 ha oraz zajmują się produkcją krów mlecznych.

Prowadzona produkcja roślinna w gospodarstwie Państwa Krychowiaków jest całkowicie dostosowana i przeznaczona na bazę paszową dla zwierząt. Główne uprawy to: kukurydza przeznaczona na kiszonkę oraz CCM, trawy oraz lucernik. Stado Państwa Krychowiaków liczy około 170 krów mlecznych plus zwierzęta przeznaczone na remont stada podstawowego.

Budynki w których utrzymywane są zwierzęta są wciąż modernizowane. Zwierzęta utrzymywane w kilku budynkach (oborach) oraz pod specjalną wiatą, system utrzymania-wolnostanowiskowy, zwierzęta uszeregowane i podzielone w pomieszczeniach na poszczególne kategorie. Część zwierząt utrzymywana jest bezścołowo, natomiast  pozostała część na ściółce płytkiej.

Gospodarstwo korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które zapewniają mu wysokie plony i ograniczają koszty produkcji. Uprawa kukurydzy, która stanowi główną uprawę na gospodarstwie, odbywa się w technologii strip-till.

Gospodarstwo wciąż się powiększa i rozwija, poprzez co w obejściu wciąż coś się zmienia. Rolnik stara się dbać o porządek i ład w obejściu, aby zapewnić sobie i innym maksimum bezpieczeństwa podczas prac wykonywanych przy codziennej obsłudze zwierząt.

11 maja 2023 w gospodarstwie demonstracyjnym Pana Ryszarda Krychowiaka (powiat aleksandrowski) odbyła się demonstracja siewu kukurydzy w technologii strip-till. Do współorganizacji w tym wydarzeniu zaproszono firmy: Danone, Pionier oraz NEXT Farming.
W spotkaniu wzięło udział około 40 osób zainteresowanych nową technologią siewu. Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem wysłuchali treści przekazywanych przez Pana Ryszarda, organizatorów i zaproszonych na pokaz firm z branży rolniczej.