województwo: podlaskie
powiat: siemiatycki
gmina: Grodzisk
kod i poczta: 17-315 Grodzisk
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
inne rodzaje aktywności: Usługi rolnicze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

:: Innowacyjne metody renowacji TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Ewelina Szmurło
sp.ds. hodowli i chowu bydła w PODR Szepietowo
eszmurlo@odr-szepietowo.pl

795-590-773

Data wpisu 11.05.2022

 

Krótka charakterystyka rolnika i gospodarstwa

Innowacyjność w zgodzie ze środowiskiem. Gospodarstwo mlekiem płynące.

Gospodarstwo Sylwestra Jaszczołt znajduje się we wsi Jaszczołty, gm. Grodzisk, pow. siemiatycki i słynie z największej skali produkcji mleka w okolicy. Zasoby ziemi użytkowanej rolniczo wynoszą 236,00ha i systematycznie wzrastają. Rolnicy znani jako prekursorzy wielkostadnego chowu i hodowli bydła mlecznego na terenie Południowego  Podlasia. Produkcja mleka wykracza ponad 1,67mln. litrów rocznie. Średnia wydajność mleczna w granicach 9200 l/szt. Utrzymuje się ponad 300 sztuk bydła a stado podstawowe liczy 180 krów. Od początku gospodarowania na ,,własny rachunek”  dziarsko wprowadza się nowości do procesu produkcyjnego i realizuje coraz bardziej zaawansowane innowacyjne projekty. Umiejętnie i sukcesywnie wykorzystywane zostały wsparcia inwestycji z funduszy krajowych i unijnych, dzięki temu prezentowany jest wysoki standard gospodarstwa. Dodatkowo podjęto działalność pozarolniczą, którą ukierunkowano na  wspomaganie produkcji roślinnej. Niezwykła pracowitość, aktywność i zaangażowanie oraz otwartość na wyzwania sprawiają, że Państwo Jaszczołtowie już niejednokrotnie odnieśli sukcesy uczestnicząc w różnych zmaganiach konkursowych.  Niektóre z ważnych triumfów to wygrana w  ,,VI Mlecznych Mistrzostwach Polski”- 2010r,  zdobycie II miejsca na forum krajowym jako ,,Innowacyjny Młody Rolnik”- 2012r, ,,Mistrz Podlaska Agroliga”- 2015r. i ,,Mistrz Krajowy Agroliga 2015r”, I miejsce w plebiscycie Gazety Współczesnej  ,,Rolnik Roku 2015”. Gospodarstwo nie spoczywa na dotychczasowych laurach-  w 2018r klasuje się na I miejscu najlepszych dostawców SM ,,Spomlek” w Radzyniu Podlaskim  w kategorii dużych dostawców. Wymienione oraz inne formy zdobytych zaszczytów w branży rolniczej, to dowody na wysoką ligę producentów i europejski poziom. Układ przestrzenny gospodarstwa jest bardzo nowoczesny, zadbany, zgodny z dobrą praktyką rolniczą. Lokalizacja siedliskowa mieszkalna jest usytuowana rozłącznie od części produkcyjnej. Stwarza przez  to dogodniejsze warunki zachowania codziennego bezpieczeństwa i higieny pracy.

Główny budynek produkcyjny: obora wolnostanowiskowa z halą  udojową ,,bok w bok” 2×10, oświetlenie, wentylacja grawitacyjna- świetlik w kalenicy dachu, samomyjący zbiornik mleka, mieszadła gnojówki i gnojowicy, wóz paszowy, robot  podgarniający  paszę Lely.

Główny park maszynowy: ciągniki, ładowarki teleskopowe, sieczkarnia do kukurydzy, 8-rzędowy siewnik do kukurydzy Vaderstad Tempo V 8, agregat uprawowy, rozsiewacz do nawozów,  przyczepy technologiczne, przyczepa wywrotka, opryskiwacz polowy poj. 3600 l, głowice wielorozpylaczowe (w tym do RSM), zdalnie wyłączane sekcje, sterowanie komputerowe precyzyjną dawką ś.o.r. z wykorzystaniem sygnału GPS, zbiornik na wodę do mycia opryskiwacza, zaczep dolny  z automatyczną korektą skrętu, system automatycznej korekty położenia belki opryskiwacza,  szer. rob. belki 21m), prasa zwijająca, owijarka bel, kosiarka dyskowa czołowa boczna,                 wysoce specjalistyczny wóz asenizacyjny (tj. zestaw pompowo transportowy, poj. zbiornika 18500 l,  trzy ściany grodziowe w zbiorniku, pompa rotacyjna ssąco-tłocząca o głębokości ssania do 8m, automatyczne mieszadło hydrauliczne, aplikator przy glebowy gnojowicy węże wleczone), rozrzutnik obornika i inne. Zostało urządzone laboratorium badania mleka (zainstalowano system badania komórek somatycznych i antybiotyków w mleku).

Rolnictwo konwencjonalne: intensywna produkcja zwierzęca, produkcja roślinna (TUZ, kukurydza, zboża, lucerna) stanowi w całości bazę  paszową. Realizacja programów rolnośrodowiskowych od 2005 roku do nadal. Stosuje się mikro granulaty do nasienne, gnojówkę i gnojowicę oraz środki ochrony roślin wg zaleceń IOR. Gospodarstwo dysponuje silosami przejazdowymi na kiszonki. W żywieniu stosuje się pasze treściwe pełnoporcjowe, śrutę rzepakową oraz dodatki witaminowo- mineralne. Prowadzony jest stały nadzór weterynaryjny. Spełnione są zasady wzajemnej zgodności we wszystkich obszarach: IRZ, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i pasz, dobrostanu zwierząt oraz  bhp.

W procesie gospodarowania rodziców uczestniczy także syn Damian- młody rolnik, posiadający własne zasoby ziemi rolnej i stado młodzieży hodowlanej do 2 lat.

4.05.2022 r. odbył się pokaz polowy siewu kukurydzy siewnikiem 8-rzędowym Vaderstad Tempo V8 w gospodarstwie. W pokazie uczestniczyli rolnicy i doradcy z powiatu siemiatyckiego.

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

Anna Szeryńska

e-mail: aszerynska@odr-szepietowo.pl

tel. 48 502 477 909