województwo: mazowieckie
powiat: sochaczewski
gmina: Teresin
kod i poczta: 96-516 Szymanów
produkcja roślinna: zboża
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 11.10.2022

Gospodarstwo Państwa Szymańczaków (pan Tadeusz gospodaruje wraz z żoną Ewą oraz dziećmi Sylwią i Kamilem) – liczy 85 ha gruntów własnych i 10 ha gruntów dzierżawionych. Jego siedziba znajduje się na terenie gminy Teresin w województwie mazowieckim.

Pan Szymańczak uprawia kukurydzę w swoim gospodarstwie od ponad 40 lat, w tym 30 lat w monokulturze. Blisko współpracuje z kilkoma uczelniami rolniczymi, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Radzikowie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, szkołami rolniczymi i firmami nasiennymi, nawozowymi i ochroniarskimi. Jest członkiem Rady Programowej i Komisji do Spraw Rejestracji Odmian Kukurydzy przy COBORU, wiceprzewodniczącym Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz członkiem zespołu roboczego ds. środowiska COPA COGECA ( europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze). Prowadzi szkolenia dla rolników z zakresu uprawy kukurydzy na ziarno i kiszonkę, organizuje wystawy i pokazy sprzętu rolniczego. Był wicemistrzem województwa mazowieckiego w konkursie „Agroliga 2006”, otrzymał statuetkę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za popularyzowanie i wdrażanie wiedzy ekologicznej (2006 r). Od początku działalności gospodarstwa zakładane były poletka doświadczalne, na których testowano odmiany kukurydzy. Początkowo były to tylko doświadczenia odmianowe. Zbiory z poletek były przeprowadzane publicznie, rolnik zaczął zapraszać też  przedstawicieli nauki specjalizujących się w  uprawie kukurydzy. Od wielu lat na polach gospodarstwa organizowane są Dni Kukurydzy województwa mazowieckiego i łódzkiego, impreza podczas której  popularyzuje się uprawę tej rośliny, prezentuje najnowsze technologie i ułatwia wymianę doświadczeń.

Rolnik testuje również w swoim gospodarstwie różne warianty nawożenia, ochrony herbicydowej, efektywne mikroorganizmy czy ostatnio żele, które pomagają zachować wodę w glebie. Jest zwolennikiem rolnictwa precyzyjnego i uprawy bezorkowej, które stosuje w swoim gospodarstwie.

W roku 2009 pojawił się w gospodarstwie pierwszy rozsiewacz nawozów wyposażony w automatyczną regulację dawki wysiewu w zależności od zasobności gleby. Od 20 lat angażuje się w badania i prowadzi obserwacje dotyczące zwalczania omacnicy prosowianki.