województwo: mazowieckie
powiat: nowodworski
gmina: Nasielsk
kod i poczta: 05-191 Nasielsk
produkcja roślinna: zboża
produkcja zwierzęca: bydło mięsne
inne rodzaje aktywności: Usługi rolnicze
wybrane tematy prezentacji:

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

Posiadane certyfikaty i znaki jakości: QMP (system gwarantowania jakości mięsa wołowego)
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 11.04.2022

Pan Tomasz prowadzi 86-hektarowe gospodarstwo w województwie mazowieckim. Producent uprawia zboża jare, zboża ozime,  kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę oraz na ziarno. Ze względu na kierunek produkcji dużą część powierzchni gospodarstwa stanowią trawy na gruntach ornych oraz trwałe użytki zielone.

Rolnik zajmuje się chowem bydła mięsnego.

Właściciel gospodarstwa uczestniczył w projekcie badawczym „Od widelca do zagrody”. Celem projektu było zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora wołowiny, podniesienia jakości produktów wołowych, a tym samym zwiększenie konsumpcji mięsa wołowego w Polsce.

Uczestnicząc w projekcie rolnik doskonalił swoje umiejętności i poszerzał wiedzę na temat doboru ras oraz odpowiedniego żywienia.

Obecnie rolnik hoduje krowy rasy Siemental, które krzyżuje z innymi rasami. Pan Tomasz zdecydował się również na hodowlę krów rasy Wagyu. Ta japońska rasa bydła zalicza się do najdroższych na świecie, a jej chude mięso poprzerastane drobnymi żyłkami tłuszczu jest wyjątkowym rarytasem poszukiwanym przez koneserów.

Pan Tomasz Rasiński jest Wiceprezesem Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Rolnictwo to jego pasja, dzięki czemu nie boi się wyzwań i wprowadza do swojego gospodarstwa nowe technologie. Rozwijając swoje gospodarstwo rolnik korzystał z funduszy unijnych.