województwo: wielkopolskie
powiat: słupecki
gmina: Ostrowite
kod i poczta: 62-402
produkcja roślinna: zboża, okopowe, oleiste
wybrane tematy prezentacji:

Rolnictwo precyzyjne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
Michał Głombicki
Specjalista ds. produkcji roślinnej
michal.glombicki@wodr.poznan.pl

61 863 04 27

Data wpisu 7.12.2023

Profil produkcji: Produkcja roślinna na powierzchni około 150 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji buraków cukrowych, kukurydzy na ziarno, rzepaku ozimego i zbóż.

– wyróżniające się rozwiązania innowacyjne : uproszczona metoda uprawy na zasadzie systemu bezorkowego

– dalsze perspektywy rozwoju : kontynuacja i doskonalenie w/w rozwiązań oraz wdrażanie nowych rozwiązań innowacyjnych w produkcji roślinnej.

Realizowane i planowane demonstracje, pokazy i szkolenia w gospodarstwie.

Gospodarstwo aktywnie prowadzi działalność upowszechnieniową w zakresie uprawy zbóż, roślin  okopowych, organizowane są w gospodarstwie pokazy, konferencje.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:

– I miejsce w konkursie ,, Słupecki Rolnik Roku 2005”

– I miejsce w konkursie ,, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2005”

– II miejsce w konkursie: ,, Wielkopolski Rolnik Roku 2005”.