województwo: mazowieckie
powiat: sokołowski
gmina: Jabłonna Lacka
kod i poczta: 08-304 Jabłonna Lacka
produkcja roślinna: zboża
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Posiadane certyfikaty i znaki jakości: Integrowana ochrona roślin, „Integrowana Produkcja”
osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 30.12.2021

Gospodarstwo  położone jest w województwie mazowieckim w powiecie sokołowskim, w gminie Jabłonna Lacka, niedaleko rzeki Bug. Specjalizuje się w produkcji roślinnej, gdzie obecnie uprawia się kukurydzę na ziarno, rzepak ozimy i pszenicę. Ogólna powierzchnia gospodarstwa wynosi 250 ha.

Rolnicy w celu ochrony środowiska oraz kontroli kosztów ponoszonych na: nawozy, materiał siewny, środki ochrony roślin, wykorzystują w gospodarstwie metody rolnictwa precyzyjnego. Są to m.in. system prowadzenia i automatycznego sterowania ciągników, stacja pogodowa, która pomaga w podejmowaniu decyzji o terminie wykonywania zabiegów chemicznych, nawożenia, czy odpowiednim okresie przewietrzania ziarna zbóż w silosach. Państwo Krasnodębscy dzięki nowoczesnym metodom rolnictwa precyzyjnego prowadzą również monitoring szkodników: śmietki kapuścianej i omacnicy prosowianki. Kolejnym przykładem zastosowania nowoczesnych urządzeń w gospodarstwie jest dron, który oprócz możliwości uchwycenia piękna przyrody oraz pracy w gospodarstwie, pomaga monitorować uprawy oraz wykonać mapę pola. Ponadto, pozwala sprawdzać czy na plantacjach nie występują szkody wyrządzone np. przez dziki.

W gospodarstwie rolnym prowadzone są liczne doświadczenia polowe gdzie testuje się: odmiany, środki ochrony roślin i nawozy. Uzyskane wyniki są wykorzystywane przez okolicznych rolników. Jak podkreślają właściciele, każde gospodarstwo rolne tworzy swoisty mikroklimat, dlatego rolnik powinien sprawdzać i badać zastosowanie różnych środków oraz metod indywidualnie w swoich warunkach. Rolnicy współpracują z licznymi firmami hodowlano-nasiennymi oraz jednostkami naukowymi. Co roku organizują „Dni Kukurydzy”.

Rodzina Krasnodębskich kultywuje tradycje przodków. Przykładem może być zorganizowany pokaz żniw – jak za dawnych lat, czyli pokaz koszenia snopowiązałką, zestawianie snopków, zwożenie  wozem oraz młócenie. Wszystkie te prace były wykonane przy użyciu tradycyjnego sprzętu i narzędzi pochodzących z własnych zbiorów. Prezentacja ta pozwoliła pokazać młodzieży jak wyglądały dawne żniwa, natomiast starszym powrócić pamięcią do pracy, która była bardzo ciężka, ale łączyła pokolenia.

Córka państwa Krasnodębskich prowadzi kanał na YouTube „Rolnik na obcasach”, gdzie można obejrzeć relacje z pokazów rolniczych, jak również filmiki pokazujące rzekę Bug w różnych porach roku.