województwo: zachodniopomorskie
powiat: białogardzki
gmina: Białogard
kod i poczta: 78-200 Białogard
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, miododajne, inne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Barzkowice 2; 73-134 Barzkowice
Małgorzata Jędrzejek
Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pyrzycach
m.jedrzejek@zodr.pl

693 503 208

Data wpisu 1.06.2022

W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna. Powierzchnia upraw wynosi około 80 ha. Od roku 2020 gospodarstwo jest certyfikowane w jednostce certyfikującej Ekogwarancja. Obecnie w gospodarstwie jest 8 ha gruntów ekologicznych. W systemie ekologicznym uprawiane są zboża jare i ozime, ziemniak, bobowate.

Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję zbóż ozimych i jarych. Pozostałą część gospodarstwa stanowią bobowate, ziemniaki oraz rzepak ozimy, które gwarantują prawidłowy płodozmian. Produkty sprzedawane są na postawie umowy kontraktacyjnej jak również do indywidualnych odbiorców. Gospodarstwo jest w grupie Swojski ryneczek lokalnej społeczności z Gminy na FB co ułatwia kontakt z bezpośrednim odbiorcą.

W gospodarstwie corocznie organizowane są Dni Pola, na których pokazywane są wszystkie uprawy w gospodarstwie z odmianami zalecanymi do uprawy na terenie województwa zachodniopomorskiego.