województwo: śląskie
powiat: zawierciański
gmina: Żarnowiec
kod i poczta: 42-439 Żarnowiec
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste
inne rodzaje aktywności: Agroturystyka
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: rolnictwo precyzyjne

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa Oddział w Bielsku- Białej ul. gen. M. Boruty- Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko- Biała
Agnieszka Kurcius
Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska
a.kurcius@odr.net.pl

792 275 002,
33 827 34 49

Data wpisu 13.04.2022

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu znajduje się w województwie śląskim w powiacie zawierciańskim. Szkoła prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 40,5546 ha. Są to grunty orne od klasy I – najlepszej do klasy VI -najsłabszej. Grunty te znajdują się w miejscowości Udórz oraz w Żarnowcu.

Mając na uwadze właściwości gleb oraz dobro roślin, w płodozmianie stosowane są następujące uprawy: żyto ozime, żyto hybrydowe, owies, pszenica ozima, pszenżyto ozime, łubin, rzepak, jęczmień jary i kukurydza na ziarno. Szkoła prowadzi gospodarstwo pod kątem gospodarowania konwencjonalnego. Prowadzona jest tylko konwencjonalna produkcja roślinna, brak jest produkcji zwierzęcej.

Wiodącymi kierunkami gospodarstwa są tematy związane z nowymi gatunkami i odmianami cechującymi się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania, większą odpornością na choroby i szkodniki czy suszę. Oprócz tego wśród tematów możliwych do realizacji w gospodarstwie są zagadnienia dotyczące rolnictwa precyzyjnego oraz zastosowania nowych technologii.

Do innych rodzajów aktywności prowadzonych przez placówkę szkolną należy również agroturystyka. Poza tym Szkoła intensywnie pozyskuje dofinansowania unijne i realizuje projekty związane ze szkoleniem zawodowym i doposażeniem bazy dydaktycznej szkoły.

Uczniowie Zespołu Szkół zajmują wysokie lokaty w różnych dziedzinach m.in. w Krajowym Konkursie Orki II- miejsce, w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym- I miejsce.

Baza dydaktyczna Szkoły opiera się głównie na gospodarstwie i maszynach rolniczych, które są wykorzystywane w kształceniu młodzieży. Uczniowie korzystają z hali maszyn podczas zajęć praktycznych i teoretycznych. Poza codziennym wykorzystaniem pomieszczeń organizowane są również dodatkowe zajęcia w postaci kursów i szkoleń.  Uczniowie i kursanci mają do dyspozycji bardzo nowoczesny sprzęt rolniczy, który znajduje się na głównej hali maszyn, jak również nowoczesne sale dydaktyczne, które wyposażone są w sprzęt multimedialny.

Na kartach historii Szkoły zapisały się następujące wydarzenia: W 1960r. została powołana dwuletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Następnie zostało uruchomione Liceum Zawodowe, kolejno utworzono Technikum Hodowli Koni i nastąpiło również oddanie do użytku części dydaktycznej szkoły. W  1997r. zostało powołane Liceum Agrobiznesu i utworzono decyzją Ministra Zespół Szkół Rolniczych w Żarnowcu. Rok później utworzono Centrum Kształcenia Ustawicznego, a następnie uruchomiono 3-letnie Technikum Rolnicze dla Dorosłych. Natomiast w 2017r. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu stał się szkołą ministerialną, podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualnie do kierunków kształcenia prowadzonych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu należą: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, technik weterynarii, a także technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zapraszamy do odwiedzenia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu oraz prowadzonego przez placówkę gospodarstwa rolnego.