województwo: podkarpackie
powiat: przeworski
gmina: Adamówka
kod i poczta: 37-534 Adamówka
produkcja roślinna: zboża, okopowe, warzywa, zioła, sadownicze, miododajne
produkcja zwierzęca: bydło mleczne, drób, trzoda chlewna, konie, owce, pozostałe przeżuwacze, inne
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: Sprzedaż bezpośrednia, Agroturystyka, Zagrody edukacyjne w KSGE, Inne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9
Dariusz Kamiński
Główny specjalista d.s. przedsiębiorczości i wiejskiego gospodarstwa domowego
dariusz.kaminski@podrb.pl

723 977 393
17 87015 57

Data wpisu 4.07.2022

Gospodarstwo „W MIĘDZYCZASIE” położone jest w miejscowości Cieplice na Płaskowyżu Tarnogrodzkim w obszarze Chronionego Krajobrazu. Leży 4 km od drogi Przemyśl – Lublin, około 70 km od Rzeszowa, 40 od Jarosławia i 35 od Biłgoraja. W obrębie gospodarstwa leżącego wśród łąk i lasów można zobaczyć wiele chronionych roślin i zwierząt, a tuż przy gospodarstwie znajduje się zbiornik wodny bogaty w różne ciekawostki, mający swój początek z ciepłych źródeł, od których wieś zaczerpnęła nazwę Cieplice. Okalające gospodarstwo lasy są rajem dla zbieraczy runa leśnego, grzybów, jagód, malin.
Głównym wiodącym tematem w gospodarstwie jest hodowla owiec. Można poznać również inne zwierzęta gospodarskie; kozy, różnego rodzaju drób, oraz króliki, konie oraz krowy. Obok hodowli zwierząt zajęcia są prowadzone blisko natury i ekologii. Wszystkie prace, jakie są wykonywane w gospodarstwie mają na celu ochronę własnego środowiska naturalnego i własnego zdrowia. Stąd też dużo uwagi właściciele gospodarstwa poświęcają przetwarzaniu żywności dla własnych potrzeb. W gospodarstwie organizowane są również warsztaty kulinarne, gdyż gospodarstwo posiada zarejestrowane produkty na Liście Produktów Tradycyjnych (jagodzianki, zupa z jagód oraz zupa dziadowska). Zainteresowanych historią gminy i okolic zagroda zaprasza na warsztaty historyczne, oparte na wiedzy i zebranych przez gospodarza materiałach.
Gospodarstwo agroturystyczne Państwa Starzaków należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, do której zapraszają grupy dzieci w różnym wieku. Mogą to być przedszkolaki, dzieci z nauczania początkowego, młodzież szkolna i licealna. Programy edukacyjne, które realizują w swoim gospodarstwie dopasowane do wieku i potrzeb odwiedzających zagrodę dzieci i młodzieży.
Zajęcia edukacyjne to propozycja miłego spędzenia czasu nie tylko dla najmłodszych. Programy edukacyjne poza przekazaniem informacji tematycznych obejmują zawsze czas na zajęcia manualne utrwalające wiedzę i dające możliwość dobrej zabawy.
Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:
1. Owca w gospodarstwie
2. Ekologia na co dzień
3. Zabawa filcem
4. Produkt tradycyjny – kulinarna wędrówka po okolicy
5. Śladami naszej historii