województwo: podlaskie
powiat: sokólski
gmina: Sokółka
kod i poczta: 18-100 Sokółka
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, miododajne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Alina Maciąg
Główny specjalista, Koordynator Sekcji Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa
amaciag@odr-szepietowo.pl

500 296 228,
86 275 89 17

Data wpisu 7.06.2022

Historia Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce rozpoczęła się 1 października 1968 r. powołaniem do życia Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Sokółce. I tak już od 53 lat szkoła ciągle się rozwijała, zmieniając i dostosowując kierunki kształcenia do potrzeb młodzieży i lokalnego rynku pracy, tworząc przyjazną atmosferę wśród lokalnej społeczności i wspierając edukację współpracujących ze szkołą rolników. Obecnie ZSR w Sokółce kształci młodzież w następujących zawodach: technik rolnik, technik hotelarstwa, technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Technik rolnik – zawód głęboko związany z tradycją szkoły, uczniowie kształcący się na tym kierunku zdobywają szeroką wiedzę na temat prowadzenia gospodarstwa rolnego, zarówno produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej. Gospodarstwo rolne to dzisiaj przedsiębiorstwo  w którym kalkuluje się koszty, liczy przychody, uczy efektywnego gospodarowania przy użyciu nowoczesnych technologii.

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce w ramach działającego Centrum Kształcenia Zawodowego w Sokółce, prowadzi również kształcenie dla dorosłych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Obecnie prowadzone są dwa rodzaje kursów:

– ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej,

– ROL.10. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Wraz z upływem czasu rozwijała się również baza kształcenia praktycznego. Zaczynając od niewielkiego skrawka ziemi przy zapożyczonym budynku szkolnym rozwinęliśmy się do samodzielnego budynku dydaktycznego przy ul. Polnej 1 oraz bazy magazynowo -warsztatowej przy ulicy Torowej 12. Wzrosła również powierzchnia uprawianych pól. Obecnie powierzchnia gospodarstwa liczy około 35 ha gruntów na których uprawione są głownie zboża oraz rośliny strączkowe i gryka. Technologia upraw opiera się na zrównoważonym  podejściu do gleby. Regularnie prowadzimy badania składu gleb i uczestniczymy w programach rolno-środowiskowych.  W roku 2019 w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt, który zdecydowanie poprawi nasze możliwości edukacyjne w zakresie przygotowania młodzieży do obsługi nowoczesnego sprzętu w gospodarstwie oraz pozwoli w jeszcze większy sposób  promować dobre praktyki rolnicze w środowisku lokalnym.

Najnowsze wyposażenie szkoły to:

– maszyny do uprawy bezpłużnej marki Horsch: kultywator ścierniskowy + siewnik do siewu bezpośredniego

– kombajn zbożowy marki New Holland

– zakup satelitarnej nawigacji Agripilot 700S do precyzyjnego wykonywania oprysków i nawożenia

– czyszczalnia zbożowa,

– przyczepa 2-osiowa do nauki jazdy,

-ładowacz czołowy,

– specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem AGREGO

-oraz wiele sprzętu do wyposażenia warsztatów szkolnych

Pracownik kontaktowy:

Andrzej Szumiło

e-mail: wicedyrektor@zsrsokolka.pl

tel. 48 509 943 249