województwo: podlaskie
powiat: sokólski
gmina: Sokółka
kod i poczta: 18-100 Sokółka
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, miododajne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Łukasz Mioduszewski
Główny specjalista ds. użytków zielonych w dziale Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
lmioduszewski@odr-szepietowo.pl

86 275 89 16

Data wpisu 7.06.2022

Historia Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce rozpoczęła się 1 października 1968 r. powołaniem do życia Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Sokółce. I tak już od 53 lat szkoła ciągle się rozwijała, zmieniając i dostosowując kierunki kształcenia do potrzeb młodzieży i lokalnego rynku pracy, tworząc przyjazną atmosferę wśród lokalnej społeczności i wspierając edukację współpracujących ze szkołą rolników. Obecnie ZSR w Sokółce kształci młodzież w następujących zawodach: technik rolnik, technik hotelarstwa, technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Technik rolnik – zawód głęboko związany z tradycją szkoły, uczniowie kształcący się na tym kierunku zdobywają szeroką wiedzę na temat prowadzenia gospodarstwa rolnego, zarówno produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej. Gospodarstwo rolne to dzisiaj przedsiębiorstwo  w którym kalkuluje się koszty, liczy przychody, uczy efektywnego gospodarowania przy użyciu nowoczesnych technologii.

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce w ramach działającego Centrum Kształcenia Zawodowego w Sokółce, prowadzi również kształcenie dla dorosłych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Obecnie prowadzone są dwa rodzaje kursów:

– ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej,

– ROL.10. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Wraz z upływem czasu rozwijała się również baza kształcenia praktycznego. Zaczynając od niewielkiego skrawka ziemi przy zapożyczonym budynku szkolnym rozwinęliśmy się do samodzielnego budynku dydaktycznego przy ul. Polnej 1 oraz bazy magazynowo -warsztatowej przy ulicy Torowej 12. Wzrosła również powierzchnia uprawianych pól. Obecnie powierzchnia gospodarstwa liczy około 35 ha gruntów na których uprawione są głownie zboża oraz rośliny strączkowe i gryka. Technologia upraw opiera się na zrównoważonym  podejściu do gleby. Regularnie prowadzimy badania składu gleb i uczestniczymy w programach rolno-środowiskowych.  W roku 2019 w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt, który zdecydowanie poprawi nasze możliwości edukacyjne w zakresie przygotowania młodzieży do obsługi nowoczesnego sprzętu w gospodarstwie oraz pozwoli w jeszcze większy sposób  promować dobre praktyki rolnicze w środowisku lokalnym.

Najnowsze wyposażenie szkoły to:

– maszyny do uprawy bezpłużnej marki Horsch: kultywator ścierniskowy + siewnik do siewu bezpośredniego

– kombajn zbożowy marki New Holland

– zakup satelitarnej nawigacji Agripilot 700S do precyzyjnego wykonywania oprysków i nawożenia

– czyszczalnia zbożowa,

– przyczepa 2-osiowa do nauki jazdy,

-ładowacz czołowy,

– specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem AGREGO

-oraz wiele sprzętu do wyposażenia warsztatów szkolnych

Rok 2022 był pierwszym rokiem naszej działalności w ramach sieci gospodarstw demonstracyjnych. Jako Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce, którego głównym celem jest szeroko pojęta edukacja młodzieży z terenów wiejskich bardzo często korzystaliśmy z możliwości jakie niosły ze sobą różnego rodzaju pokazy i warsztaty organizowane przez różne instytucje rolnicze. Co roku braliśmy udział w organizowanych zarówno przez PODR w Szepietowie jak również w Stacji Doświadczalnictwa w Krzyżewie zajęciach terenowych celem wzbogacenia przekazywanej wiedzy teoretycznej w praktyce. Bardzo często współpracowaliśmy z okolicznymi rolnikami-producentami bydła mlecznego i mięsnego odwiedzając ich gospodarstwa.

Analizując naszą sytuację na rynku szkoleniowym  w tematyce związanej z rolnictwem oraz biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z wielokrotnego udziału w pokazach i warsztatach postanowiliśmy wyjść do szerszego grona odbiorców- okolicznych rolników, którzy niejednokrotnie postrzegają  naszą szkołę jako źródło wiedzy i przykłady „dobrych praktyk rolniczych”. Rok 2022 był dla naszej szkoły dość obfity pod kątem nowych wyzwań związanych z rolnictwem. Wiosną tego roku we współpracy z firmą Roltoma z Sokół zorganizowaliśmy pokaz siewu nasion gryki przy użyciu nowo zakupionego siewnika  marki Horsch Pronto DC3.

W pokazie uczestniczyła oczywiście nasza młodzież ucząca się w zawodzie technik rolnik oraz okoliczni rolnicy z terenu powiatu sokólskiego. Przedstawiciel firmy Roltoma bardzo szeroko przedstawił nowatorskie rozwiązania techniczne oraz innowacyjne koncepcje obsługi za pomocą terminala dotykowego z wykorzystaniem standardu ISOBUS. W zakresie naszego udziału w przedsięwzięciu było przygotowanie materiału siewnego, który zaprezentowaliśmy na nowo zakupionym sprzęcie -czyszczalni do nasion firmy DOZA-mech oraz przeprowadzenie siewu na naszym polu z dokładnie ustaloną i zweryfikowaną  dawką wysiewu.

Innym działaniem podejmowanym przez naszą szkołę było również zakupienie i wdrożenie do celów edukacyjnych kompleksowego oprogramowania do zarządzania gospodarstwem rolnym AGREGO. Wszyscy nauczyciele uczący w zawodzie technik rolnik zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystania oprogramowania do zarządzania gospodarstwem rolnym w zakresie produkcji roślinnej- Karty Pól oraz produkcji zwierzęcej – Ksiąg Rejestracji Zwierząt.

Dużym wyzwaniem dla szkoły było zaplanowanie i wyprodukowanie 50 ton ziemniaka jadalnego na potrzeby  stołówek szkolnych na terenie powiatu. Dzięki współpracy jaką podjęliśmy z lokalnym oddziałem terenowym PODR w Sokółce oraz lokalnymi producentami  ziemniaka udało nam się zrealizować to przedsięwzięcie ze znaczącym sukcesem. Należy tu również wspomnieć o wsparciu Powiatu Sokólskiego, który doposażył naszą szkołę w niezbędny sprzęt techniczny do produkcji ziemniaków: kombajn ziemniaczany Pyra 1600, sortownik do ziemniaków M 614 firmy Rolmet Lipsk, oraz wózek widłowy i skrzyniopalety do magazynowania ziemniaków.

Podsumowując nasze działania edukacyjne w zakresie wiedzy rolniczej skierowane zarówno do młodzieży szkolnej, jak również dorosłych kształcących się w Kwalifikacyjnych  Kursach Zawodowych w zakresie ROL.04 oraz ROL.10 i współpracujących ze szkołą rolników staramy się wiedzę teoretyczną wspomagać szeroko podejmowanymi działaniami poprzez organizację pokazów, demonstracji oraz warsztatów dydaktycznych w miarę możliwości organizacyjnych i  posiadanych środków finansowych.

Pracownik kontaktowy:

Andrzej Szumiło

e-mail: wicedyrektor@zsrsokolka.pl

tel. 48 509 943 249