województwo: lubuskie
powiat: świebodziński
gmina: Świebodzin
kod i poczta: 66-200 Świebodzin
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Kalsk 91 66-100 Sulechów
Tomasz Sakowicz
Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej
t.sakowicz@lodr.pl

513 979 507,
(68) 385 20 91, wew. 371

Data wpisu 28.10.2021

Pan Grzegorz Macutkiewicz gospodaruje na 105 ha gruntów, w gospodarstwie prowadzona jest wyłącznie produkcja roślinna. Uprawiane są:

– jęczmień ozimy,

– pszenica ozima,

– pszenżyto ozime,

– rzepak ozimy,

– groch.

 

Województwo lubuskie charakteryzuje się dużą mozaikowatością gleb, z przewagą tych lżejszych. Podobnie jest w gospodarstwie Pana Grzegorza. Ze względu na niewielką ilość opadów oraz często występujące susze rolnik zdecydował się na stosowanie technologi uproszczonej uprawy. Z kolei rosnące koszty produkcji oraz możliwości jakie niesie za sobą wprowadzenie technologii precyzyjnych w rolnictwie przekonały Pana Grzegorza do wprowadzenia takich rozwiązań w swoim gospodarstwie. Obecnie gospodarstwo posiada mniejszy ciągnik z nawigacją Amazone wykorzystywany do oprysków i aplikacji nawozów płynnych. Drugi, większy ciągnik z nawigacją Horscha do uprawy gleby i siewu. Opryskiwacz polowy wyposażony jest w sterowniki, antenę i nawigację Millera, oprogramowanie nawigacji Amazone. Siewnik Horsch Pronto 4 DC wyposażony jest w nawigację i oprogramowanie firmy Horsch. W dalszych planach modernizacji gospodarstwa planowany jest zakup nawigacji Triummle do automatycznego prowadzenia ciągnika, która charakteryzuje się dokładnością w granicach 1 cm.