województwo: wielkopolskie
powiat: szamotulski
gmina: Szamotuły
kod i poczta: 64-500
produkcja roślinna: zboża, oleiste, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Inne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
Michał Głombicki
Specjalista ds. produkcji roślinnej
michal.glombicki@wodr.poznan.pl

61 863 04 27

Data wpisu 18.05.2022

Rolniczy Zakład Doświadczalny Baborówko położony jest w gminie Szamotuły (woj. wielkopolskie), w obrębie Równiny Szamotulskiej. Rzeźba terenu jest płaska. RZD Baborówko w 2016 roku, po przerwie (1994‒2015) z powodu dzierżawy części gruntów, podjął działalność produkcyjną w ramach Instytutu. W latach 1993–2015 na wydzielonej części gruntów ornych funkcjonowała Stacja Doświadczalna Baborówko. Po reorganizacji i zmianach własnościowych jest gospodarstwem jedno obiektowym. Aktualnie w strukturze użytków rolnych dominują grunty orne (99%). Gleby charakteryzują się znaczną różnorodnością, występują głównie gleby brunatne, płowe i czarne ziemie. Baborówko jest położone w rejonie cechującym się dość dużą częstotliwością niedoboru opadów w okresie wegetacji. Rolniczy Zakład Doświadczalny w Baborówku prowadzi działalność produkcyjną na powierzchni 238 ha (gospodarstwo o profilu roślinnym) oraz realizuje doświadczenia polowe i badania organizacyjno-ekonomiczne z uwzględnieniem technologii produkcji roślinnej. Ponadto realizowane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektów badawczych oraz doświadczenia polowe z zakresu uprawy i nawożenia zlecanych przez IUNG-PIB w Puławach. W strukturze zasiewów występują głównie zboża (pszenica ozima, jęczmień jary), rzepak ozimy i kukurydza na ziarno. Pracownicy RZD w Baborówku wspólnie z terenowymi pracownikami ODR organizują spotkania terenowe i szkolenia dla rolników na terenie gm. Kaźmierz i Szamotuły, a także udzielają porad z zakresu agrotechniki i sygnalizacji pojawiania się chorób i szkodników.