województwo: małopolskie
powiat: bocheński
gmina: Lipnica Murowana
kod i poczta: 32-724 Lipnica Murowana
produkcja roślinna: inne
produkcja zwierzęca: bydło mięsne, owce, inne
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: RHD (Rolniczy Handel Detaliczny), Zagrody edukacyjne w KSGE
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

Rolnictwo precyzyjne

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Marta Rymarczyk
Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
marta.rymarczyk@modr.pl

12 285-21-13 wew. 254

Data wpisu 6.12.2023

Gospodarstwo pana Kamila Ćwika położone jest na pogórzu wiśnickim, w powiecie bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana. Jest to gospodarstwo ekologiczne, mieszczące się w trzech różnych lokalizacjach. Na każdej odbywa się inny kierunek produkcji zwierzęcej.

W gospodarstwie prowadzi się obecnie chów około 20 sztuk bydła mięsnego rasy Highland Cattle (bydło szkockie), około 40 sztuk owiec rasy czarnogłówka.
Ponadto, pan Kamil prowadzi hodowlę i sprzedaż w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego ryb, z gatunku karp, pstrąg potokowy i amura. Powierzchnia gospodarstwa to około 26 ha,
z czego 22 ha to użytki zielone, a pozostałe to lasy i zagajniki. Produkcja prowadzona jest w oparciu o pasze własne, naturalne użytki zielone charakteryzujące się bardzo dużą bioróżnorodnością. Znajduje się tu wiele roślin leczniczo-ziołowych, liczne gatunki dzikiego ptactwa i jeleniowatych. W gospodarstwie znajdziemy dużo pasm zadrzewień drzew i krzewów, które stanowią schronienie dla wypasanego bydła, jak i owiec. Zadrzewienia pełnią również funkcję biocenotyczną i produkcyjną.
Mięso z gospodarstwa sprzedawane jest w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego  przy gospodarstwie w restauracji „Paleta Smaku”. Rolnik realizuje w swoim gospodarstwie szereg projektów m.in. we współpracy z ośrodkami doradczymi, jak Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach.