województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: elbląski
gmina: Elbląg
produkcja roślinna: inne
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
Rodian Pawłowski
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej
rodian.pawlowski@w-modr.pl

695 550 460

Data wpisu 20.01.2022

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna, której Prezesem jest Pan Maciej Kowalski jest polską firmą zajmująca się  uprawą, przetwórstwem i produkcją wyrobów konopnych.

Jednym z kluczowych elementów organizacji Kombinatu Konopnego jest pełna kontrola całego łańcucha produkcji.

Odpowiedni dobór stanowiska, odmian, zabiegów agrotechnicznych, technologii zbioru, przechowywania czy przetwórstwa ma wpływ na to, co ostatecznie trafi do konsumenta.

Spółka posiada własne uprawy i autorskiej konstrukcji maszyny do odzysku włókna i przetwórstwa konopi.

Chętnie prezentują swoją ofertę się na targach i imprezach rolniczych, chcąc informować społeczeństwo o możliwościach powrotu do tradycyjnych polskich upraw oraz dobrych praktyk łącząc je z nowoczesnymi technologiami.

Preferowana forma: demonstracja polowa.

źródło zdjęć: https://www.facebook.com/kombinatkonopny