województwo: śląskie
powiat: Żory
gmina: Żory
kod i poczta: 44-240 Żory
produkcja roślinna: zboża, oleiste, inne
produkcja zwierzęca: bydło mięsne, konie, inne
inne rodzaje aktywności: :: RHD (Rolniczy Handel Detaliczny), Uczestnictwo w tworzeniu krótkich łańcuchach dostaw, Inne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

Inne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa Oddział w Bielsku- Białej ul. gen. M. Boruty- Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko- Biała
Agnieszka Kurcius
Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska
a.kurcius@odr.net.pl

792 275 002,
33 827 34 49

Data wpisu 28.12.2023

„Kudłaty zakątek” jest małym gospodarstwem znajdującym się w Żorach w województwie śląskim. Gospodarstwo prowadzone jest przez Pana Jarosława Lennert wraz z małżonką Panią Martą Maciejewską-Lennert.

W gospodarstwie prowadzona jest głównie ekstensywna hodowla krów rasy Scottisch Highland Cattle. Jest to rasa mięsna, dobrze znosząca chów w warunkach wolno wybiegowych, która głównie żywiona paszami objętościowymi. Wszystkie te cechy sprawiają, że rasa ta w porównaniu z produkcją bydła wysokowydajnego, daje mniej gazów cieplarnianych i sprzyja ochronie klimatu. Zwierzęta w/w rasy są w gospodarstwie utrzymywane w stadzie (co pozwala na interakcje społeczne między osobnikami) w systemie wolno wybiegowym przez cały rok. W okresie wegetatywnym są one wypasane. Ponadto cielęta nie są odbierane matkom po porodzie, a zacielenia następują przez krycie naturalne (obecność byka rozpłodowego na stałe w stadzie), co jest zgodnie z naturalnym rytmem hormonalnym danej krowy. Pozyskane w ten sposób mięso jest niewątpliwie zdrowsze i posiada wybitne walory kulinarne.

W gospodarstwie odbywa się sprzedaż mięsa w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, pozwoliło uzyskać dobre efekty przez Krótki Łańcuch Dostaw Żywności bezpośrednio od producenta do odbiorcy.

Ponadto w „Kudłatym Zakątku” znalazła dom i zamieszkuje duża ilość różnych gatunków zwierząt od drobnych gryzoni, przez zwierzęta egzotyczne aż po duże zwierzęta gospodarskie. Zwierzęta te w zdecydowanej większości pochodzą z różnych interwencji, zostały uratowane, wyleczone na koszt własny właścicieli. Zwierzętom tym stworzono odpowiednie warunki dobrostanu na wysokim poziomie, co nie raz było doceniane podczas różnych kontroli z instytucji państwowych. Tak zaopiekowane zwierzęta obdarzają odwiedzających swoimi właściwościami terapeutycznymi poprzez kontakt, pokazując tym samym, że zachowanie dobrostanu fizycznego i psychicznego jest ważne i bardzo im służy. Szczęśliwe i ufne osobniki wywołują uśmiech na twarzach  uczestników, sprawiając że można połączyć przyjemność z pożytecznym – efektywnym przekazywaniem wiedzy oraz osobistą satysfakcją z podjętych działań.

Dodatkowo w gospodarstwie znajdują się miejsca przyjazne pszczołom oraz innym owadom i płazom (pasieki pszczele, miejsca z roślinami miododajnymi, domki dla owadów oraz oczko wodne zostawione specjalnie dla żab i traszek).

Oprócz hodowli zwierząt gospodarskich jak również zwierząt domowych gospodarze prowadzą również zrównoważoną produkcję roślinną. Wśród prowadzonych upraw można podziwiać m.in. uprawę lnu złocistego pierwotnej odmiany „Jantarol”. Len tej odmiany tradycyjnej jest odporny na suszę, z którego możliwe jest również uzyskanie oleju tłoczonego na zimno o wysokich wartościach prozdrowotnych (kwasy OMEGA 3, 6, 9).

Gospodarze prowadzą w wydzielonej części gospodarstwa miejsce, w którym można podziwiać tradycyjny wiejski ogród charakteryzujący się dużą bioróżnorodnością oraz występowaniem roślin miododajnych.

Dodatkowo w gospodarstwie można zobaczyć prywatną kolekcję starych maszyn i narzędzi „od cepa do kombajnu” oraz dowiedzieć się jak stosowano je w praktyce.

Nadrzędnym celem prowadzenia gospodarstwa jest jego utrzymanie zgodnie z ogólną filozofią jaką jest:

Produkcja w duchu poszanowania i zachowania środowiska naturalnego, w tym zwierząt, a także edukacja w tym zakresie różnych grup społecznych: w tym innych rolników, dzieci, a także umożliwianie kontaktu ze zwierzętami i przyrodą tych grup oraz osób starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym gospodarstwo jest chętnie odwiedzane przez różne grupy społeczne. Osoby z tzw. grup defaworyzowanych mogą przede wszystkim zobaczyć jak wykorzystywane są rozwiązania ekologiczne, spędzić czas bliżej natury oraz ze zwierzętami pełniącymi funkcję terapeutyczną. Natomiast młode pokolenie podczas organizowanych wycieczek ma możliwość zobaczyć jak odbywa się prowadzenie gospodarstwa, chów i hodowla zwierząt, procesy wytwarzania pasz oraz uprawy roli w duchu przyjaznym środowisku z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt na wysokim poziomie. Jest to dla gospodarzy szczególnie ważne, gdyż w dzisiejszych czasach świadomość dzieci i młodzieży w tej dziedzinie jest bardzo uboga.

Prezentując efekty działań stosowanych w gospodarstwie, prowadzenie rolnictwa zrównoważonego idącego w stronę ekologii, jak np. stosowanie brony chwastownik zamiast oprysku, stosując w praktyce ekoschematy takie jak: uprawa bezorkowa, uproszczone systemy uprawy, zróżnicowana struktura upraw, międzyplon ozimy oraz prowadząc dobrostan na wysokim poziomie zwierząt, edukowani są także inni rolnicy.

Warto podkreślić, że wszelkie działania realizowane są poprzez dobrowolną chęć samoorganizacji właścicieli gospodarstwa, którzy chcą dzielić się swoją pasją, jaką jest rolnictwo oraz wiedzą i doświadczeniem zarówno w teorii jak i praktyce z innymi ludźmi, pokazując tym samym jak stosować rozwiązania przyjazne środowisku oraz zapewniać wysoki dobrostan zwierząt.

Właściciele współpracują z grupą lokalnych mieszkańców oraz instytucji państwowych jak takimi jak;  ŚODR, ARiMR, GOK, MOK, placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia oraz media. Wszystko to wykonywane jest w ramach wspólnego działania zmierzającego w kierunku edukacji ekologicznej i wywołania pozytywnej zmiany w środowisku lokalnym oraz działania na rzecz dobra wspólnego jakim jest szacunek do natury.

Gospodarze oprócz intensywnie prowadzonych działań realizowanych w gospodarstwie i nie tylko- planują również powstanie ośrodka edukacyjno-terapeutycznego w „Kudłatym zakątku”.

Warto podkreślić, iż działania gospodarzy zostały nagrodzone pierwszym miejscem podczas ogólnopolskiego konkursu „Przyjazna wieś” organizowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

Więcej o nas – FB Kudłaty Zakątek

link do wywiadu w telewizji Raciborskiej

https://www.facebook.com/RTKab/videos/960851478451657