województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Olsztyn
gmina: Olsztyn
produkcja zwierzęca: owce, pozostałe przeżuwacze
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
Rodian Pawłowski
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej
rodian.pawlowski@w-modr.pl

695 550 460

Data wpisu 1.06.2022

Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze Katedry Hodowli Owiec i Kóz, to nowoczesny obiekt przystosowany zarówno do chowu i hodowli zwierząt, jak również do realizacji procesu dydaktycznego i prowadzenia badań naukowych. Znajdują się tutaj między innymi:

  • hala inwentarzowa – przystosowana dla małych przeżuwaczy wydzielona część z podłogą rusztową i kojcami, wyposażona w automatyczne poidła oraz koryta i paśniki, a także system telewizyjny umożliwiający obserwowanie behawioru zwierząt;
  • pasaż wielofunkcyjny – przeszklony korytarz umożliwiający obserwację zwierząt, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, ważenie zwierząt i ocenę ich eksterieru, diagnostykę ciąży oraz przyżyciową ocenę umięśnienia i otłuszczenia z wykorzystaniem ultrasonografu;
  • pomieszczenie do oceny wartości rzeźnej i mleczności – wyposażone w chłodnię, stoły dysekcyjne oraz ruchomą platformę udojową, a w perspektywie także dojarkę mechaniczną;
  • sala dydaktyczna – wyposażona w środki audiowizualne oraz współpracujący z kamerą i komputerem mikroskop do badań włókien wełnianych.

Laboratorium zgromadzono większość występujących w Polsce ras owiec i kóz i jest to prawdopodobnie jedna z najciekawszych kolekcja tych zwierząt w Polsce. Jest ona wzbogacona o lamę i alpakę, od których pozyskuje się wełnę o wysokich walorach, i które to gatunki stają się w Europie coraz bardziej popularne. Ta kolekcja budzi duże zainteresowanie wszystkich odwiedzających, a Laboratorium stało się dzięki niej wizytówką Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, a przez to całego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dysponując tak ciekawym obiektem Katedra Hodowli Owiec i Kóz podejmuje szereg inicjatyw demonstracyjnych i edukacyjnych. Oferta w szczególności kierowana jest do szkół o profilu kształcenia związanym z rolnictwem, jednak Laboratorium Zwierzęce jest otwarte dla każdego, komu zwierzęta są bliskie i kto chciałby się czegoś o nich dowiedzieć lub choćby na nie popatrzeć.