województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: działdowski
gmina: Rybno
kod i poczta: 13-220 Rubno
produkcja roślinna: zboża
produkcja zwierzęca: bydło mięsne, konie, owce
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, Doświadczenia, prace badawcze, Inne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
Rodian Pawłowski
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej
rodian.pawlowski@w-modr.pl

695 550 460

Data wpisu 6.04.2023

Gospodarstwo LAUKS RUMIAN prowadzi od 2003 roku głównie hodowlę ras zachowawczych:

–  bydła rasy Polskiej Czerwonej użytkowanego w kierunku mięsnym- stado liczące ok. 100 szt. matek,

– konika polskiego

– owiec rasy świniarka oraz pomorska wykorzystywanych jako żywe kosiarki w powstających farmach fotowoltaicznych należących do gospodarstwa

Powierzchnia ok. 350 ha przeznaczona pod wypas i produkcję paszy dla zwierząt.

Gospodarstwo położone jest na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, pozostaje w symbiozie z fauną i florą występującą w dziko żyjących terenach. Do nawadniania gruntów jest wykorzystywana mikroretencja.

Z inicjatywy właścicieli gospodarstwa w 2016r. założony został Związek Hodowców pod aktualną nazwą: „Związek Hodowców Polskiego Bydła Czerwonego” w celu stworzenia pierwszej polskiej rasy bydła mięsnego.

Współpraca z wieloma organizacjami, Instytutami oraz aktywny udział w projektach na szczeblu ministerialnym przyczyniły się do wielu sukcesów (więcej informacji na stronie Związku: www.zhpbc.pl)

Priorytet gospodarstwa:

Stworzenie marki wołowiny sprzedawanej bezpośrednio z gospodarstwa pochodzącej od zwierząt utrzymywanych w naturalnych warunkach, żywionych paszami gospodarskimi i ubijanych na pastwisku, bez transportu do rzeźni i związanych z tym czynników stresowych.

Wdrażanie systemu bale grazing (wypas balotowy).