województwo: opolskie
powiat: nyski
gmina: Głuchołazy
kod i poczta: 48-267
produkcja roślinna: sadownicze, inne
produkcja zwierzęca: konie
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i konwencjonalne zwierzęta
inne rodzaje aktywności: Agroturystyka
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
Krzysztof Wróbel
Główny Specjalista
krzysztof.wrobel@oodr.pl

774 437 104

Data wpisu 3.03.2022

Gospodarstwo położone w powiecie Nyskim, gmina Głuchołazy w miejscowości Jarnołtówek .Obecnie gospodarstwo posiada 4,49 ha . Są to Łąki , uprawy paszowe oraz sad czereśniowy. Gospodarstwo prowadzi hodowlę koni oraz prowadzi gospodarstwo agroturystyczne z 12 miejscami noclegowymi. Gospodarstwo agroturystyczne jest dodatkowym źródłem dochodu dla gospodarstwa rolnego. W  roku 2017 skorzystało z dofinansowania unijnego w ramach poddziałania Restrukturyzacja Małych Gospodarstw. W ramach dofinansowania zakupiono sad czereśniowy , który w roku 2019 został zgłoszony do ekologicznej jednostki certyfikującej. Owoce sprzedawane są w ramach sprzedaży bezpośredniej. Obecnie gospodarstwo w całości objęte jest systemem produkcji ekologicznej z wyłączeniem hodowli koni które utrzymywane są w systemie konwencjonalnym. Gospodarstwo jest laureatem konkursu „ Gospodarstwo przyjazne środowisku”  oraz konkursu Agro- Eko Turystycznym „ Zielone Lato”  Gospodarstwo jest także w sieci zagród edukacyjnych , przyjmuje grupy dzieci i młodzieży w ramach obozów letnich i zimowych. Gospodarstwo dysponuje placem do jazdy konnej.