województwo: małopolskie
powiat: oświęcimski
gmina: Osiek
kod i poczta: 32-608 Osiek
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste
produkcja zwierzęca: bydło mleczne, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Posiadane certyfikaty i znaki jakości: „Jakość Tradycja”
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Marta Rymarczyk
Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
marta.rymarczyk@modr.pl

12 285-21-13 wew. 254

Data wpisu 24.03.2022

Historia przedsiębiorstwa sięga 1953 roku, gdy utworzono Zespół Hodowli Zarodowej w Osieku. W 1958 roku został on przemianowany na Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej. Natomiast od 4 maja 1995 roku została utworzona strategiczna państwowa spółka hodowlana pod nazwą Ośrodek Hodowli Zarodowej (OHZ) w Osieku Spółka z o.o. Spółkę tworzą trzy Gospodarstwa Hodowli Zarodowej zlokalizowane w miejscowościach: Nidek, Osiek, Wieprz koło Żywca.

Głównym kierunkiem działalności Ośrodka jest nowoczesna hodowla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskej odmiany czarno-białej i czerwono-białej oparta o genomowanie zwierząt oraz wykonywanie embriotransferu. Celem jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzenie najcenniejszego materiału genetycznego bydła, decydującego o postępie biologicznym w Polsce. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału zarodowego bydła.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o jest największym hodowcą bydła w Małopolsce. Hoduje 1750 sztuk bydła, w tym około 750 krów mlecznych, blisko 500 jałówek, a także buhaje opasowe i cielęta. Zwierzęta są utrzymywane w nowoczesnych oborach wolnostanowiskowych zapewniających im pełen dobrostan. Udój odbywa się w dwóch nowoczesnych halach udojowych (2×10 i 2×12 „bok w bok”). Każda krowa zaopatrzona jest w obrożę z transponderem, który jest sczytywany na bramce wejściowej do hali udojowej w celu  identyfikacji. Rocznie gospodarstwo produkuje około 7,5 mln litrów mleka, średnio wydajność kształtuje się na poziomie 11,5 tys. kg mleka za laktację. Wysokiej produkcyjności krów mlecznych, sprzyja stosowanie nowoczesnego systemu żywienia TMR (total mixed ration). TMR umożliwia przygotowane pełnoporcjowych mieszanin w pełni zapewniających zwierzętom o danej wydajności mleka zapotrzebowanie na białko, energię, składniki mineralne i witaminy. Do wyprodukowania takiej mieszaniny wykorzystywane są wozy paszowe, które pozwalają na mieszanie pasz. Pasze są zdawane na tzw. stoły paszowe.

Spółka prowadzi także produkcję ryb, w tym materiału obsadowego karpia. Powierzchnia stawów rybnych wynosi 290 ha. Chowem i hodowlą ryb Ośrodek zajmuje się od lat 60 XX wieku i ma w tym zakresie duże doświadczenie. W ofercie sprzedaży żywych ryb znajdują się:

  • karp osiecki (zwany karpiem królewskim)- od 2014 roku wpisany jest na Listę Produktów Tradycyjnych: certyfikat MRiRW,
  • amur, karaś, lin, sum, szczupak, tołpyga.

Działalność Spółki obejmuje również produkcję roślinną. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 1155 ha, w tym: 991 ha gruntów ornych, 76 ha łąk, 88 ha pastwisk. Uprawia się głównie: pszenicę ozimą, kukurydzę na zielonkę i ziarno oraz rzepak i soję. Uzyskane plony stanowią bazę paszową dla bydła i ryb.

Ponadto w gospodarstwie możemy zobaczyć nowoczesne maszyny i urządzenia. Park maszynowy liczy około 40 ciągników (3 ciężkie ciągniki dużej mocy: John Deere 8420 (270KM), Massey Ferguson 8670 (290 KM)), Class Axion 920 (320 KM), 3 kombajny, 4 prasy zbierające, 1 sieczkarnia, agregaty uprawowo siewne, 5 pługów (pług obracalny 7-skibowy Kverneland PW 100), wozy paszowe oraz wiele innych maszyn i urządzeń rolniczych. W 2014 roku ukończono budowę własnej suszarni zbóż.

Kontakt:

ul. Zamkowa 3
32-608 Osiek (koło Oświęcimia)
tel. 33 84-58-134
biuro@ohzosiek.pl
https://ohzosiek.pl/