województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: żniński
gmina: Łabiszyn
kod i poczta: 89-210 Łabiszyn
produkcja roślinna: zboża, strączkowe
produkcja zwierzęca: bydło mięsne
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: Zakład przetwórczy
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Minikowo, 89-122 Minikowo
Agnieszka Urbańska
Starszy specjalista ds. zbóż i roślin oleistych i pastewnych
agnieszka.urbanska@kpodr.pl

723 331 084

Data wpisu 19.05.2023

Gospodarstwo prowadzi edukację w zakresie zrównoważonej produkcji rolniczej w oparciu o system rolnictwa ekologicznego. W ramach gospodarstwa warto pokazać  agrotechnikę upraw w systemie ekologicznym w oparciu o 5 letni płodozmian uwzględniający rośliny strukturotwórcze jak strączkowe, bobowate, mieszanki traw z bobowatymi drobnonasiennymi. W gospodarstwie warto pokazać agrotechnikę zwalczania zachwaszczenia w uprawach ekologicznych szczególnie zbóż oraz kukurydzy.

Warto zobaczyć hodowlę bydła mięsnego  w systemie ekologicznym, w tym warunki utrzymania zwierząt w tym wypasu oraz  żywienia. Jest to ekologiczne  gospodarstwo wzorcowe o biegu zamkniętym, w którym wiele uwagi poświęca się  glebie, podnoszenia w niej zawartości próchnicy oraz utrzymanie żyzności, poprzez płodozmian, nawożenie oraz uprawę mechaniczną. Istotnym elementem prowadzenia produkcji jest również ochrona bioróżnorodności w obrębie gospodarstwa .

Rolnicy od 2000r.  uprawiają ziemię metodami ekologicznymi, są właścicielami pierwszej ekologicznej masarni w Polsce o nazwie Rolmięs. Prowadzą hodowlę i chów bydła mięsnego, trzody chlewnej oraz utrzymują drób w gospodarstwie. Wszystkie grunty orne oraz łąki stanowią bazę pokarmową dla utrzymywanych zwierząt. Gospodarstwo Państwa Zdziarskich jest gospodarstwem nie tylko z dużą tradycją i doświadczeniem, ale przede wszystkim bardzo rozwojowym oraz dynamicznym, które wciąż się rozwija, szuka rozwiązań i poszerza swoją ofertę.