województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: włocławski
gmina: Włocławek
kod i poczta: 87-801 Włocławek 3
produkcja roślinna: miododajne
produkcja zwierzęca: inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Minikowo, 89-122 Minikowo
Agnieszka Urbańska
Starszy specjalista ds. zbóż i roślin oleistych i pastewnych
agnieszka.urbanska@kpodr.pl

723 331 084

Data wpisu 8.12.2021

Pasieka hodowlana w KPODR Minikowo Oddział w Zarzeczewie

Pasieka hodowlana w KPODR Minikowo Oddział w Zarzeczewie jest prowadzona  od 1980 roku, początkowo głównie jako baza szkoleniowa dla pszczelarzy regionu. W roku 1990 rozpoczęto hodowlę pszczół rasy kraińska linia Kujawska i od tego czasu pasieka została uznana za ośrodek hodowli pszczół tej rasy.

Co roku do pasiek głównie z  terenu województwa kujawsko-pomorskiego trafiało od 500 do 700 matek pszczelich.

Realizacja programu polega na doborze matek pszczelich o pozytywnych cechach użytkowych w kierunku utrwalenia pożądanego typu użytkowego określonego dla linii Kujawskiej. Jest on integralną częścią Krajowego Programu Hodowlanego Genetycznego Doskonalenia Pszczół.

Program hodowlany genetycznego doskonalenia pszczół rasy kraińskiej linii Kujawska prowadzony jest w celu poprawy cech użytkowych przydatnych do gospodarki pasiecznej na pożytkach intensywnych w pasiekach stacjonarnych i wędrownych, zlokalizowanych głównie na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Z uwagi na specyfikę regionu – występowanie wczesnych pożytków wiosennych i brakiem pożytków późnych, selekcja rasy kraińskiej linii Kujawskiej  przebiega w kierunku ugruntowania genetycznego pszczół charakteryzującego się cechami dobrej zimotrwałości, wczesnego i dynamicznego rozwoju wiosennego, dobrą wydajnością miodną oraz łagodnością pozwalającą na pracę bez dymu nawet w czasie złej pogody.

Odrębnym zadaniem,  skierowanym do osób prowadzących własne pasieki, jest ich przygotowanie do prawidłowego prowadzenia gospodarki pasiecznej, szczególnie wymiany matek pszczelich, programów zwalczania i zapobiegania chorobom i szkodnikom osłabiającym rodziny pszczele, wprowadzania do użytku sprzętu usprawniającego prace pszczelarza.

W Zarzeczewie co roku organizowanie jest święto miodu i pszczelarzy: „Miodowe lato”, podczas którego organizowane są warsztaty, szkolenia oraz pokazy dotyczące pszczelarstwa.