województwo: podlaskie
powiat: wysokomazowiecki
gmina: Szepietowo
kod i poczta: 18-210
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste, miododajne
produkcja zwierzęca: inne
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: Zakład przetwórczy, Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawrzyńce 64 18-210 Szepietowo
Łukasz Mioduszewski
Główny specjalista ds. użytków zielonych w dziale Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
lmioduszewski@odr-szepietowo.pl

86 275 89 16

Data wpisu 24.02.2022

Na polach doświadczalnych prowadzonych jest szereg doświadczeń ścisłych i demonstracyjnych z rożnymi roślinami uprawnymi. Doświadczenia zakładane są przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym, Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, a także przy współpracy z firmami oferującymi środki do produkcji rolniczej – nasiona, nawozy, środki ochrony roślin.

Zakładane są również pola wdrożeniowe upraw łanowych z gatunkami pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego, kukurydzy na zielonkę, kukurydzy na ziarno  i grochu siewnego.

Oprócz doświadczeń ścisłych prowadzona jest kolekcja roślin: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin bobowatych, kukurydzy.

Na polach doświadczalnych została postawiona w pełni zautomatyzowana, profesjonalna stacja meteorologiczna, która włączona jest do systemu monitoringu występowania suszy prowadzonego przez IUNG-PIB w Puławach. Stacja rejestruje następujące dane meteorologiczne:

  • temperatura na wysokości 2 m,
  • temperatura przy gruncie,
  • temperatura gruntu – na głębokości 10 cm,
  • wilgotność względna powietrza,
  • opad
  • siła wiatru,
  • kierunek wiatru

Na polu doświadczalnym zlokalizowany jest – Aspirator Johnsona – pułapka na mszyce.

Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku Instytutu Ochrony Roślin – PIB uruchomiła w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie aspirator Johnsona służący do sygnalizowania nalotów mszyc na uprawy. Urządzenie to było wykorzystywane do zbierania danych z okolic Białegostoku w latach 2008 – 2017. Jest to jedyna tego rodzaju pułapka w regionie i trzecia w kraju, która jest jednym z elementów ogólnopolskiej Platformy Sygnalizacji Agrofagów. Na platformie dostępne są wyniki obserwacji najważniejszych chorób i szkodników sześciu upraw: pszenicy ozimej, kukurydzy, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, ziemniaka i bobowatych, prowadzonych w  210 punktach rozsianych na terenie całej Polski.

Platforma jest rozwijana w ramach Programu Wieloletniego IOR – PIB  Zadania 1.5 „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych” (MRiRW), a jej zasoby są dostępne pod adresem www.agrofagi.com.pl.