województwo: pomorskie
powiat: kościerski
gmina: Nowa Karczma
kod i poczta: 83-422 Nowy Barkoczyn
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, sadownicze
produkcja zwierzęca: inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze, Inne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn
Jarosław Cichocki
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
j.cichocki@podr.pl

797 010 602

Data wpisu 17.01.2022

Poletka doświadczalne

Na polach PODR w Lubaniu można zapoznać się z licznymi odmianami roślin uprawnych: zbóż, jarych mieszanek zbożowych, ziemniaka, bobowatych, gryki i roślin poplonowych, które są częścią krajowej sieci Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Prowadzone doświadczenia mają na celu pokazanie, jak zarejestrowane w Krajowym Rejestrze i Katalogu Unijnym odmiany roślin, uprawiane w tych samych warunkach klimatycznych i glebowych, reagują wysokością plonowania oraz odpornością na choroby w odniesieniu do wzorca. Na podstawie wyników uzyskanych w doświadczeniach polowych  tworzona  jest  corocznie Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie pomorskim. Uzyskane w ten sposób informacje pomagają rolnikom podjąć decyzje o wyborze najlepszej odmiany do uprawy w swoim gospodarstwie rolnym. Uzyskane wyniki są prezentowane i omawiane na szkoleniach technologicznych. Na polach odbywa się szereg wydarzeń. Są to Dni Pola, Pomorskie Młodzieżowe Dni Pola oraz Dzień ziemniaka i kukurydzy.

Pasieka

Pasieka Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu powstała w końcu lat 70 tych. Na przełomie lat 2013-2014 przekształciła się w Pomorskie Centrum Pszczelarskie. Część pasieki jest corocznie przewożona na pożytki, dzięki czemu aktywnie uczestniczy w zapylaniu roślin rolniczych. Prowadzimy również, zarejestrowaną w PIW, sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich. W Centrum, oprócz podstawowej działalności pszczelarskiej, hodowane są matki pszczele oraz sprzedajemy odkłady. Utrzymujemy pszczoły rasy kraińskiej, różnych linii, które sprawdzane są pod kątem przystosowania do trudnych warunków klimatycznych i pożytkowych województwa pomorskiego. Centrum stanowi bazę dydaktyczno-szkoleniową dla dzieci, młodzieży i pszczelarzy. Odbywają się w nim konferencje, szkolenia i pokazy. W pasiece można zwiedzić pszczelarską ścieżkę edukacyjną.

Pomorskie Centrum Pszczelarskie

Odnawialne Źródła Energii

Na terenie PODR w Lubaniu znajdują się również instalacje wykorzystujące OZE:

  1. Instalacje fotowoltaiczne :
  • na dachu Budynku PODR w Lubaniu o mocy 9,99 KWp
  • na dachu budynku pasieki PODR w Lubaniu o mocy 9,19 KWp
  • w gruncie o łącznej mocy zainstalowanej 39,74kWp
  1. Instalacje pomp ciepła w typie:
  • gruntowym /pionowym (Budynek Centrali PODR w Lubaniu)
  • powietrznym (budynek pasieki PODR w Lubaniu)

Instalacja farmy fotowoltaicznej  (39.74KWp) spełnia ważną funkcję dydaktyczną. W myśl tych założeń system paneli i falowników  zaopatrzony jest w monitoring  on-line wszystkich parametrów pracy jak również ilości wytworzonej energii. Ponadto instalacja składa się z różnych typów rozwiązań technologicznych tj. odrębne typy modułów PV (monokrystaliczne /polikrystaliczne), różne systemy montażu (stacjonarny, tracker). Dobór takich rozwiązań ukierunkowany jest na  przedstawienie funkcjonowania tych systemów w praktyce wraz z wskazaniem ich zalet i wad. Na terenie całej farmy fotowoltaicznej uwzględniono  również sieć ścieżek edukacyjnych wraz z tablicami umieszczonymi przy najważniejszych elementach instalacji zawierających informacje o ich funkcji.