województwo: podkarpackie
powiat: Rzeszów
gmina: Rzeszów
kod i poczta: 36-040 Boguchwała
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, warzywa, zioła, sadownicze, miododajne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9
Dariusz Kamiński
Główny specjalista d.s. przedsiębiorczości i wiejskiego gospodarstwa domowego
dariusz.kaminski@podrb.pl

723 977 393
17 87015 57

Data wpisu 16.11.2022

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale od 1974 roku posiada pole doświadczalne o łącznej powierzchni 18,83ha. Grunty orne zajmujące 17,94 ha położone są na glebach klasy I, II i III a – zaliczanych do kompleksu pszennego dobrego. Analizy chemiczne gleby na polu doświadczalnym wskazują na wysoką zawartość fosforu i potasu oraz średnią zawartość magnezu, a odczyn gleby jest lekko kwaśny, zbliżony do obojętnego. Na polu doświadczalnym prowadzone jest doświadczalnictwo odmianowe w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Doświadczenia ścisłe prowadzone są w ramach PDO realizowanego przez COBORU w Słupi Wielkiej przy bezpośredniej współpracy jednostki koordynującej na Podkarpaciu – SDOO w Przecławiu.
Doświadczenia prowadzone na polu doświadczalnym prowadzone są według następujących układów poletek:
• Metoda bloków losowych – polega ona na przypadkowym (opartym na losowaniu) rozmieszczeniu obiektów. Poprzez losowanie każdy obiekt ma taką samą szansę trafienia na lepszą bądź gorsze warunki glebowe.
• Metoda równoważnych podbloków – warianty pierwszego czynnika (A1) rozmieszcza się w pasach wzdłuż bloków, a warianty czynnika drugiego (A2), też w pasach, w poprzek pierwszego. W każdym bloku losowo rozmieszcza się pasy wariantów obu czynników.
Na polu doświadczalnym dotychczas prowadzone były doświadczenia PDO dotyczące jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, ziemniaków, bobiku i konopi siewnej. Doświadczeniami ścisłymi poza doświadczeniami PDO są także doświadczenia we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim na odmianach pszenicy ozimej, jak i nowego gatunku zboża jakim jest pszejęczmień.
Dodatkowo na polu doświadczalnym prowadzone są także doświadczenia kolekcyjne dotyczące rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, kukurydzy oraz słonecznika we współpracy z firmą Wialan.
Na terenie pola doświadczalnego znajduje się także kolekcja ziół przyprawowych jak i miododajnych oraz sad z tradycyjnymi odmianami drzew. Sad został on założony w listopadzie 2016 roku. Na terenie sadu o powierzchni 32 arów zasadzone są stare odmiany drzew sadowniczych, takich jak jabłonie, grusze, śliwy i wiśnie.
W obszarze pola doświadczalnego znajduje się stacja kontroli opryskiwaczy, stacja meteo, a także pracownia odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo na polu doświadczalnym często przeprowadzone są szkolenia dla rolników, jak i osób szkolących się z zakresu rolnictwa z pielęgnacji, a także uprawy ziół, drzew owocowych występujących w sadzie oraz zbóż.