województwo: świętokrzyskie
powiat: konecki
gmina: Końskie
kod i poczta: 26-200 Końskie
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, miododajne, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: uprawa konserwująca

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

26-200 Końskie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
Jarosław Nowak
Starszy specjalista ds. technologii produkcji rolniczej i doświadczalnictwa
jaroslaw.nowak@sodr.pl

789 238 154

Data wpisu 9.12.2021

Pole doświadczalne Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Pole doświadczalne ŚODR jest położone w Modliszewicach i oddalone około 200 m do siedziby Ośrodka, przy trasie nr 746. Zajmuje łącznie powierzchnię 23,55 ha. Występują na nim gleby bielicowe należące do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego, klasy bonitacyjnej IIIa, IIIb i IVa. Zawartość próchnicy wynosi 2%, odczyn pH gleby od 5,6 do 6,0. Zawartość składników pokarmowych wynosi odpowiednio: fosforu – wysoka i bardzo wysoka, potasu – wysoka, magnezu – średnia, mikroelementów – średnia.

Na polu doświadczalnym prezentowane są demonstracje upowszechnieniowe, kolekcje upowszechnieniowe nowych odmian i przede wszystkim Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO). Doświadczenia realizujemy we współpracy z COBORU Słupia Wielka – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej. Na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń tworzona jest lista odmian zalecanych do uprawy na terenie woj. świętokrzyskiego.

Na poletkach, rolnicy mają doskonałą okazje do porównania odmian między sobą, a także do zapoznania się w sposób praktyczny na polu z listą zalecanych odmian dla woj. świętokrzyskiego
i dokonania wyboru odmian do zasiewu dla swojego gospodarstwa. Jest to również możliwość porównania skuteczności zastosowanych technologii ochrony roślin i nawożenia w swoim gospodarstwie, z tymi zastosowanymi na Polu Doświadczalnym.

W naszym Ośrodku odbywa się szereg wydarzeń, m.in. organizowany corocznie Dzień Otwartych Drzwi, który cieszy się dużą popularnością wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich naszego województwa oraz sąsiednich regionów. Stałym elementem wystawy jest prezentacja odmian roślin uprawnych i technologii na polu doświadczalnym naszej firmy a także wystawa nowoczesnych maszyn rolniczych.