województwo: wielkopolskie
powiat: średzki
gmina: Środa Wielkopolska
kod i poczta: 63-013 Szlachcin
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, miododajne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze, Inne
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: uprawa konserwująca

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: redukcja emisji

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
Michał Głombicki
Specjalista ds. produkcji roślinnej
michal.glombicki@wodr.poznan.pl

61 863 04 27

Data wpisu 7.08.2023

Polowa Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (PSD) znajduje się na terenie wsi Winna Góra, we wschodniej części powiatu i gminy Środa Wielkopolska. Powstała w 2005 roku, w miejsce Pracowni Doświadczalnictwa Polowego IOR, i w tym też roku włączono ją w struktury Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin IOR w Poznaniu, a obecnie Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów.

Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze dysponuje polami o łącznej powierzchni 97,51 hektarów. Wykonywane są w niej badania naukowe, jak i komercyjne: przedrejestracyjne, rejestracyjne i porejestracyjne środków ochrony roślin rolniczych. Badania obejmują: ocenę skuteczności zwalczania chorób, szkodników, chwastów, działania regulatorów wzrostu, fitotoksyczności działania środków na rośliny uprawne oraz laboratoryjną analizę plonu.

Zaplecze techniczne PSD w Winnej Górze pozwala na prowadzenie doświadczeń w pełnym zakresie: od wyboru stanowiska, przez określenie parametrów siewu, nawożenia, wykonanie specjalistycznych zabiegów opryskiwania, zbiór, pobranie prób do analiz, po wykonanie analiz jakościowych i ilościowych plonu.

W pracach polowych wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt rolniczy, taki jak: ciągniki rolnicze o mocy od 40 do 160 KM, 3- i 5-skibowe pługi obrotowe, agregaty uprawowe, zawieszane rozsiewacze granulowanych nawozów mineralnych, samojezdna precyzyjna nawoziarka do granulowanych nawozów mineralnych, siewnik zbożowy oraz siewniki do buraków i kukurydzy, sadzarka do ziemniaków oraz precyzyjny siewnik poletkowy. W uprawach ekologicznych wykorzystywane są także: brona chwastownik, radła oraz rozbudowane, hydraulicznie sterowane pielniki. Do aplikacji środków ochrony roślin wykorzystywane są zawieszane opryskiwacze ciągnikowe oraz opryskiwacze plecakowe. Zbiór roślin umożliwiają dwa kombajny poletkowe do zbóż, roślin oleistych i bobowatych. Ziemniaki zbierane są kombajnem typu Anna Z-644.

Dzięki studni głębinowej oraz silnie rozbudowanej sieci doprowadzającej wodę można nawadniać uprawy, stymulując występowanie chorób, a także stworzyć sprzyjające warunki dla oceny skuteczności herbicydów doglebowych w okresach suszy. Woda na pola doświadczalne podawana jest za pomocą konsoli lub działka.

Będące na wyposażeniu Polowej Stacji Doświadczalnej dwie stacje meteorologiczne pozwalają na dokładną kontrolę warunków meteorologicznych w obrębie stacji oraz bezpośrednio na polach doświadczalnych.

W laboratorium znajduje się nowoczesny sprzęt, m.in. analizator firmy FOSS, przeznaczony do wykonywania pełnej analizy jakościowej prób ziarna i nasion roślin rolniczych.

Polowa Stacja Doświadczalna jako jedna z nielicznych w Polsce, posiada profesjonalne stanowisko do mycia i czyszczenia sprzętu do opryskiwania oraz bioremediacji płynnych pozostałości powstających po zabiegach z użyciem środków ochrony roślin, działające w systemie zamkniętym – Biobed.

Znajdujący się na wyposażeniu Polowej Stacji Doświadczalnej aspirator Johnsona służy do określenia dynamiki lotów mszyc.