województwo: wielkopolskie
powiat: nowotomyski
gmina: Opalenica
kod i poczta: 64-330
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, miododajne
inne rodzaje aktywności: Inne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
Michał Głombicki
Specjalista ds. produkcji roślinnej
michal.glombicki@wodr.poznan.pl

61 863 04 27

Data wpisu 6.12.2021

Wielkopolski Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi działalność edukacyjną m.in. dzięki prowadzeniu demonstracji na polach położonych w Sielinku, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie w ramach swojego Gospodarstwa Demonstracyjnego.

W 2021 roku demonstracje obejmowały powierzchnię 18 ha. Przeznaczone były głównie dla producentów rolnych, doradców rolnych, studentów oraz nauczycieli i uczniów szkół rolniczych. Służyły wprowadzaniu innowacji w zakresie produkcji roślinnej poprzez upowszechnianie nowych odmian roślin uprawnych, nowych rozwiązań w zakresie ochrony roślin, nawożenia oraz wprowadzania nowych technik i technologii. Wybór właściwej odmiany jest w produkcji rolnej bardzo istotną decyzją.

Całość gruntów jakimi dysponuje obecnie PZDR nr 2 z siedzibą w Sielinku to około 83 ha (w tym 10 ha terenu zabudowanego).

W roku 2021 na poletkach demonstracyjnych zaprezentowanych było ogółem 315 odmian (w tym 50 odmian na liście odmian zalecanych LOZ) w następujących uprawach:

 1. Pszenica ozima – 43 odmiany,
 2. Pszenica jara – 29 odmian,
 3. Jęczmień ozimy – 16 odmian,
 4. Jęczmień jary – 25 odmian,
 5. Pszenżyto ozime – 13 odmian,
 6. Żyto ozime – 13 odmian,
 7. Pszenica orkisz – 2 odmiany
 8. Żyto jare – 3 odmiany
 9. Owies jary – 14 odmian,
 10. Owies ozimy – 4 rody hodowlane
 11. Rzepak ozimy – 29 odmian,
 12. Groch jary – 8 odmian
 13. Groch ozimy – 1 odmiana
 14. Łubin biały – 2 odmiany
 15. Łubin wąskolistny – 11 odmian,
 16. Soja – 9 odmian,
 17. Kukurydza na ziarno – 53 odmiany
 18. Bobik – 1 odmiana
 19. Ziemniaki – 3 odmiany,
 20. Gryka – 2 odmiany
 21. Mieszanka dla pszczół – 1 odmiana
 22. Sorgo – 1 odmiana
 23. Trawy i mieszanki poplonowe – 11 odmian
 24. Słonecznik – 8 odmian
 25. Rzodkiew oleista – 2 odmiany
 26. Gorczyca biała – 3 odmiany
 27. Facelia błękitna – 4 odmiany
 28. Lucerna siewna – 1 odmiana
 29. Koniczyna czerwona – 1 odmiana
 30. Burak cukrowy – 2 odmiany

W Sielinku corocznie odbywają się również imprezy masowe m.in. Wielkopolskie Targi Rolnicze, Regionalne Wystawy Zwierząt Hodowlanych i in. podczas których organizowane są pokazy i demonstracje cieszące się dużym udziałem rolników.

Zespól wystawienniczy składa się z hotelu, sal wykładowych, parkuru oraz hal wystawowych. W salach wykładowych organizowane są konferencje, narady, spotkania firm zewnętrznych.