województwo: wielkopolskie
powiat: rawicki
gmina: Bojanowo
kod i poczta: 63-940
produkcja roślinna: zboża, oleiste
inne rodzaje aktywności: Inne
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
Michał Głombicki
Specjalista ds. produkcji roślinnej
michal.glombicki@wodr.poznan.pl

61 863 04 27

Data wpisu 6.12.2021

Gospodarstwo demonstracyjne w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 3 z/s     w Gołaszynie posiada powierzchnię 1,95 hektara. Z ogólnej powierzchni, 0,99 hektara zajmują poletka demonstracyjne. Pozostała powierzchnia to ścieżki przejazdowe oraz tereny zielone wokół poletek. Na omawianej  powierzchni gruntów ornych prezentowane są różne gatunki rolniczych roślin uprawnych – zboża ozime i jare, rośliny bobowate, rzepak ozimy, kukurydza.  Prezentacja ta ma na celu promowanie postępu biologicznego i technologicznego produkcji rolniczej, dopływ do rolników informacji o wartości poszczególnych odmian, ułatwienie wyboru właściwej odmiany do siewu w swoim gospodarstwie  a przez to poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych. Łącznie każdego roku do obejrzenia jest od 75 do 100 odmian w/w roślin, w tym większość z Listy Odmian Zalecanych. Odmiany do uprawy pozyskiwane są w ramach współpracy od firm zajmujących się hodowlą roślin. Zabiegi agrotechniczne, zgodnie z zaleceniami doradców, wykonują współpracujący z WODR w Poznaniu rolnicy.

Na poletkach demonstracyjnych prowadzony jest również:

– monitoring agrofagów pszenicy

– monitoring agrofagów rzepaku

– monitoring agrofagów żyta

Czynności te wykonywane są przez specjalistów Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Poznaniu a dane z tych obserwacji wykorzystywane są w systemie wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin. . Systemy te są pomocne w określaniu optymalnych terminów wykonywania zabiegów ochrony roślin, a tym samym pozwalają uzyskać wysoką efektywność tych zabiegów przy ograniczeniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum. Temu samemu celowi służy zlokalizowana na tym ternie staja meteorologiczna zbierająca podstawowe dane takie jak temperatura, wilgotność względna powietrza, suma i intensywność opadów, prędkość i kierunek wiatru, punkt rosy, ciśnienie atmosferyczne.

Uprawiane odmiany prezentowane są rolnikom w trakcie Regionalnych  Targów Rolniczych, Dni Pola, szkoleń i pokazów oraz indywidualnie odwiedzającym Gołaszyn. Z oferty tej korzystają przede wszystkim rolnicy południowej Wielkopolski tj. powiatów rawickiego, leszczyńskiego, gostyńskiego i kościańskiego.  Są one również bazą dydaktyczną dla młodzieży z Zespołu Szkół Przyrodniczo Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.