województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: bydgoski
gmina: Dąbrowa chełmińska 86-070
kod i poczta: Dąbrowa chełmińska 86-070
produkcja roślinna: zboża, inne
produkcja zwierzęca: bydło mleczne
wybrane tematy prezentacji:

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

Inne

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Minikowo, 89-122 Minikowo
Agnieszka Urbańska
Starszy specjalista ds. zbóż i roślin oleistych i pastewnych
agnieszka.urbanska@kpodr.pl

723 331 084

Data wpisu 19.05.2023

Pani Katarzyna Bukowska wraz z tatą z Zdzisławem Bukowskim prowadzą wspólne gospodarstwo rolne które znajduje się w obrębie Natury 2000 oraz Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego we wsi Dąbrowa Chełmińska. Specjalizuje się w hodowli i chowie bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Stado podstawowe liczy 75 sztuk. Natomiast z jałowizną i młodzieżą 150 sztuk. Jeśli chodzi o rozród to jest on na wysokim poziomie. Starają się dobierać najlepsze buhaje a świadczy o tym dość wysoki indeks ekonomiczny oraz produkcja mleka która oscyluje na poziomie 10500 kg mleka rocznie od sztuki.

Młoda hodowczyni utrzymuje bydło w oborze wolnostanowiskowej z ogólnodostępnym okólnikiem, przygotowanym pod zadaszoną wiatą tworząc przyjazne warunki dla zwierząt. Krowy i jałówki inseminowane są najwyższej klasy nasieniem przez zaufanego lekarza weterynarii, z którym państwo Bukowscy współpracują od wielu lat lub też przez młodą następczynię, która ma ukończony kurs inseminatorski. Cieliczki przeznaczone są na remont stada, a byczki sprzedawane.

Poza produkcją bydła mlecznego uprawiają ponad 100 ha ziemi w tym głównie kukurydza (ok 50 ha) resztę stanowią zboża, użytki zielone oraz lucerna. Pani Katarzyna stara się łączyć doświadczenie wieloletnie pochodzące od taty z wiedzą i teorią pozyskaną na studiach. Współpracują z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz biorą udział w projektach które mogą przysłużyć się studentom z pobliskich uczelni.

Pani Katarzyna Bukowska jest III pokoleniem pracującym w gospodarstwie. W przyszłości planuje zakup gruntów ornych oraz budowę w pełni zmechanizowanej obory która zapewni najwyższy dobrostan zwierząt oraz zmniejszy nakład pracy fizycznej. Otrzymanym wsparciem dla gospodarstwa była Premia dla Młodych Rolników. Gospodarstwo. Pani Katarzyna Bukowska godnie reprezentuje oraz walczy o wspólne dobro i interes rolników będą członkiem Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Kapituła konkursu Rolnik Roku 2020 doceniła jej osiągnięcia. Zajęła drugie miejsce w kategorii powyżej 100 ha.