województwo: mazowieckie
powiat: nowodworski
gmina: Nasielsk
kod i poczta: 05-190 Nasielsk
produkcja roślinna: zboża, strączkowe, oleiste, zioła, miododajne
produkcja zwierzęca: trzoda chlewna, konie, inne
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: RHD (Rolniczy Handel Detaliczny), :: Sprzedaż bezpośrednia, Zagrody edukacyjne w KSGE, Usługi rolnicze, Uczestnictwo w tworzeniu krótkich łańcuchach dostaw
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: gospodarowanie wodą, mała retencja, „oszczędne” nawadnianie

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Innowacyjne metody renowacji TUZ

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Posiadane certyfikaty i znaki jakości: „Jakość Tradycja”
osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: AGROLIGA, Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego, Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Sposób na Sukces
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 20.10.2021

Gospodarstwo Rolne Hanny i Krzysztofa Kowalskich znajduje się w malowniczej miejscowości Winniki. Położone jest na styku trzech gmin Nasielsk, Nowe Miasto, Świercze. Dzikie zwierzęta, mnóstwo kwiatów, bliskość lasów, regionalna kuchnia tworzą niezwykłą atmosferę oraz dają możliwość bliskiego kontaktu z naturą.

Państwo Kowalscy zajmują się produkcją tradycyjnego oleju lnianego i rzepakowego. Prowadzą również hodowlę zarodową świni złotnickiej białej pod ścisłą kontrolą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Produkty do tłoczenia oleju pozyskiwane są z surowców własnego gospodarstwa, a makuch pozostały po wytłoczeniu oleju wykorzystywany jest jako naturalna pasza wysokobiałkowa w żywieniu tuczników. Zarówno olej, jak i mięso z tej rasy o tradycyjnym charakterze jest sprzedawane bezpośrednio z gospodarstwa. Działalność obejmuje również hodowlę koni, które sprawdzają się zarówno w jeździe pod siodło, jak i przy przejażdżkach bryczką lub saniami. Na terenie gospodarstwa znajduje się pasieka złożona z 40 uli, a także stawy (oczka wodne), strefy buforowe, miedze śródpolne, zadrzewienia i zakrzaczenia, uprawiane są poplony ścierniskowe. Gospodarstwo jest wpisane na listę „Zagród Edukacyjnych”. Należy do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Współpracuje ściśle z  Instytutem Ekologicznym, Lokalną Grupą Działania-Przyjazne Mazowsze oraz Lokalną Grupą Działania Zielone Mosty Narwi. W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od maja do października Państwo Kowalscy pokazują zwiedzającym jak się tłoczyło olej na XIX- wiecznych maszynach.

Zajmujące obszar 130 ha gospodarstwo jest w dużej mierze samowystarczalne. Produkty Państwa Kowalskich były wielokrotnie nagradzane za jakość i smak. Pan Krzysztof prowadzi gospodarstwo w oparciu o najnowszą wiedzę (certyfikaty GMP, GHM, i HACCAP), ale i o doświadczenia poprzednich pokoleń. „Sposób gospodarowania przejąłem od dziadka, który całe życie spędził na roli. W tamtych czasach nie stosowano pestycydów, tylko taki sposób gospodarowania zbliżony do naturalnego jest najlepszy. Taki sposób przynosi wielorakie korzyści dla środowiska i dla przyszłych konsumentów” – mówi Pan Krzysztof.

Wsparcie rolno-środowiskowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 umożliwiło Państwu Kowalskim wdrożenie szeregu przyjaznych dla środowiska praktyk rolniczych przy wytwarzaniu produktów wysokiej jakości. Gospodarstwo G.P.H.U. „Kowalski” zostało wyróżnione wieloma nagrodami: Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego, Rolnik Farmer Roku oraz Krajowy Wicemistrz Agroligi. W 2019 roku wygrało organizowany w Brukseli konkurs w kategorii środowiska i działania na rzecz klimatu. Właściciele gospodarstwa aktywnie współpracują z innymi rolnikami, aby dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Zapraszamy do obejrzenia filmu produkcji TVP3 „Lniane królestwo”  z cyklu „Krótki film o Mazowszu” – w którym przedstawione jest gospodarstwo Państwa Kowalskich.