województwo: lubuskie
powiat: międzyrzecki
gmina: Przytoczna
kod i poczta: 66-343
produkcja roślinna: zboża, strączkowe
produkcja zwierzęca: drób
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Kalsk 91 66-100 Sulechów
Tomasz Sakowicz
Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej
t.sakowicz@lodr.pl

513 979 507,
(68) 385 20 91, wew. 371

Data wpisu 17.11.2023

Rolniczy Zakład Doświadczalny Wierzbno jest jednostką organizacyjną Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Naukowego w Puławach. Zakład prowadzi produkcje polowa  na glebach słabych, głównie klas V i VI. Powierzchnia użytkowanych gruntów ornych wynosi 361 ha, uprawiane są głównie żyto, owies, pszenżyto i groch. Oprócz produkcji roślinnej prowadzona jest działalność w zakresie usługowego lęgu piskląt. Jednostka jest szczególnie zainteresowana współpracą w temacie doświadczeń związanych z gospodarowaniem na słabych glebach.