województwo: śląskie
powiat: żywiecki
gmina: Węgierska Górka
kod i poczta: 33-350 Cięcina
produkcja roślinna: inne
produkcja zwierzęca: bydło mięsne, owce
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: RHD (Rolniczy Handel Detaliczny), Inne
wybrane tematy prezentacji:

:: Racjonalne gospodarowanie na TUZ

Inne

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: Sposób na Sukces
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa Oddział w Bielsku- Białej ul. gen. M. Boruty- Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko- Biała
Agnieszka Kurcius
Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska
a.kurcius@odr.net.pl

792 275 002,
33 827 34 49

Data wpisu 2.04.2024

„Sopki Stopki” to rodzinne gospodarstwo konwencjonalne Jana Stopki, położone w górskiej miejscowości Cięcina na Żywiecczyźnie (woj. Śląskie), które zachwyca różnorodnością i pasją.

Główną działalnością gospodarstwa jest kulturowy wypas Polskiej Owcy Górskiej, który odbywa się na okolicznych polanach oraz Hali Lipowskiej, położonej w Beskidzie Żywieckim na wysokości  1324 m n.p.m. Łączna wielkość pastwisk wynosi około 170 ha, które zapewniają wyżywienie dla 450 dojnych owiec z przychówkiem. Obecność tych zwierząt pomaga w zachowaniu bioróżnorodności i wcieleniu w życie projektu „Kwietne Łąki”, zleconego przez Żywiec Zdrój S.A., którego operatorem jest Fundacja Górom. Celem realizowanego projektu „Kwietne Łąki” jest czynna ochrona zasobów wodnych, polegająca na wykaszaniu gruntów zlokalizowanych w bliskim otoczeniu ujęć wodnych i zbieraniu powstałej wskutek tych działań zielonej biomasy. Ponadto prowadzona jest stała kontrola obszarów objętych projektem pod kątem całkowitego zaprzestania wykonywania na ich terenie prac rolniczych, hodowlanych i budowlanych.

Wyjątkowym produktem, który powstaje w ramach tradycyjnej gospodarki szałaśniczo-pasterskiej, jest najlepszy w regionie oscypek, redykołka, bundz oraz żętyca wytwarzana w bacówce. Nadmiar mleka owczego i krowiego jest przetwarzany i sprzedawany w małej serowarni działającej w ramach RHD. Przez lata właściciel poświęcił wiele czasu i wysiłku na doskonalenie swoich umiejętności w hodowli owiec i produkcji serów, tworząc produkty, które zdobyły uznanie zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów.

W gospodarstwie, w sposób ekstensywny, hodowane jest również bydło mięsne rasy highland cattle, w ilości 20 szt. matek z rocznym przychówkiem. Wołowina wraz z jagnięciną jest sprzedawana do najlepszych restauracji w kraju.

Właściciel nie tylko troszczy się o rozwój swojego gospodarstwa, ale również jest zaangażowany w działalności na rzecz pielęgnowania i rozwijania tradycji kulturowych Beskidu Żywieckiego, a w szczególności kultury pasterskiej oraz ekologii. Z tego powodu założył fundację o nazwie „Fundacja Górom”, której celem jest ocalenie tradycji i dziedzictwa góralskiego. Fundacja organizuje różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, jak festiwale folklorystyczne czy warsztaty rzemieślnicze, które przyciągają szczególnie turystów, którzy chcą poznać bliżej kulturę górali beskidzkich.

Działania gospodarstwa i fundacji przyczyniły się do zdobycia w roku 2023 I miejsca w XXIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” w kategorii inicjatywy społeczne, na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wygraną zapewniła gospodarstwu drewniana osada wraz z owczarnią edukacyjną.

Gospodarstwo „Sopki Stopki” jest miejscem, które nie tylko oferuje wysokiej jakości produkty, ale także inspiruje, edukuje i integruje lokalną społeczność.