województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: nakielski
gmina: Nakło nad Notecią
kod i poczta: 89-100 Nakło nad Notecią
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Rolnictwo precyzyjne

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Minikowo, 89-122 Minikowo
Agnieszka Urbańska
Starszy specjalista ds. zbóż i roślin oleistych i pastewnych
agnieszka.urbanska@kpodr.pl

723 331 084

Data wpisu 9.12.2021

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie (powiat nakielski) wraz z podległym jej  Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Głębokim (powiat inowrocławski) i Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Głodowie (powiat lipnowski) jest jednym z 16 oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Stacja gospodaruje na powierzchni 516 ha użytków rolnych z czego grunty orne stanowią 445 ha. Przeważają gleby brunatne właściwe wytworzone na glinie lekkiej, klasy od II do VI.

Głównymi zadaniami Stacji i podległych jej zakładów jest:

–  prowadzenie doświadczeń odmianowych w ramach rejestracji nowych odmian – badania Wartości Gospodarczej Odmian (m.in. z rzepakiem ozimym, pszenicą ozimą, jęczmieniem jarym, soją, łubinem wąskolistnym i żółtym oraz  burakiem cukrowym i ziemniakiem), badania Odrębności Wyrównania i Trwałości roślin ozdobnych takich jak: chryzantema, powojnik, trzmielina, bluszcz, winobluszcz jeżówka,

– prowadzenie doświadczeń z ważniejszymi rolniczo gatunkami roślin uprawnych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), publikowanie wyników doświadczeń PDO i na ich podstawie tworzenie Listy odmian rekomendowanych do uprawy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

– prowadzenie doświadczeń odmianowych z gatunkami roślin bobowatych w ramach Inicjatywy białkowej COBORU (bobik, groch, soja),

– doradztwo i upowszechnianie wiedzy z zakresu odmianoznawstwa i uprawy roślin,

– prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej.

Oprócz działalności badawczo-doświadczalnej, na gruntach ornych prowadzona jest produkcja rolnicza. W płodozmianie znajdują się takie gatunki jak: rzepak ozimy, zboża ozime i jare, łubin wąskolistny i burak cukrowy.

https://chrzastowo.coboru.gov.pl/wydarzenia/2023/20230526