województwo: opolskie
powiat: głubczycki
gmina: Głubczyce
kod i poczta: 48-100 Głubczyce
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
Krzysztof Wróbel
Główny Specjalista
krzysztof.wrobel@oodr.pl

774 437 104

Data wpisu 25.11.2021

 

  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach położona jest na Płaskowyżu Głubczyckim i reprezentuje najlepsze gleby, wytworzone z utworów lessowatych województwa opolskiego (kompleks pszenny bardzo dobry i pszenny dobry).

Aktualnie powierzchnia, która dysponuje Stacja wynosi 49,92 ha, w tym 48,99 UR (44,57 ha stanowi płodozmian doświadczalny).

W ramach swojej działalności prowadzi badania wartości gospodarczej odmian z roślinami rolniczymi, jak także realizuje szereg doświadczeń w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego z ważniejszymi rolniczo gatunkami roślin uprawnych. Ponadto prowadzi również usługową działalność doświadczalną i produkcję rolniczą.

W ramach działalności badawczo – doświadczalnej prowadzi doświadczenia z gatunkami ozimymi (rzepakiem, pszenicą, żytem, pszenżytem, jęczmieniem) oraz jarymi (pszenicą, jęczmieniem, owsem, rzepakiem, kukurydzą, soją, grochem, bobikiem oraz burakami). Natomiast w produkcji rolniczej w płodozmianie znajdują się takie gatunki jak rzepak ozimy, pszenica ozima, soja, kukurydza i buraki.