województwo: podkarpackie
powiat: mielecki
gmina: Przecław
kod i poczta: 39-320 Przecław
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, warzywa, zioła
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9
Dariusz Kamiński
Główny specjalista d.s. przedsiębiorczości i wiejskiego gospodarstwa domowego
dariusz.kaminski@podrb.pl

723 977 393
17 87015 57

Data wpisu 4.06.2024

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu wraz z podległymi Zakładami Doświadczalnymi Oceny Odmian w Skołoszowie, Nowym Lublińcu i w Dukli prowadzi usługową działalność doświadczalną i działalność rolniczą na areale nie zajętym pod doświadczenia na wysokim poziomie kultury rolnej; realizuje plany badawczo-doświadczalne Centralnego Ośrodka, prowadzi doświadczenia i ich dokumentuje, zgodnie z metodykami obowiązującymi w Centralnym Ośrodku, koordynuje realizacje porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie, ustala listy zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa, na bazie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz upowszechniania wiedzę o odmianach roślin uprawnych.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu
Przecław; ul. Podzamcze 2; 39-320 Przecław
tel.: 17 581 31 94; e-mail: sdoo@przeclaw.coboru.gov.pl

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Dukli
Dukla; ul. Trakt Węgierski 6; 38-450 Dukla
tel.: 13 433 00 63; e-mail: zdoo.dukla@przeclaw.coboru.gov.pl

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowym Lublińcu
Nowy Lubliniec 1a; 37-611 Cieszanów
tel.: 16 631 10 50; e-mail: zdoo.nowylubliniec@przeclaw.coboru.gov.pl

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Skołoszowie
Skołoszów; ul. Piłsudskiego 8; 37-716 Orły
tel.: 16 671 26 10; e-mail: zdoo.skoloszow@przeclaw.coboru.gov.pl