województwo: lubuskie
powiat: świebodziński
gmina: Świebodzin
kod i poczta: 66-200 Świebodzin
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Kalsk 91 66-100 Sulechów
Tomasz Sakowicz
Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej
t.sakowicz@lodr.pl

513 979 507,
(68) 385 20 91, wew. 371

Data wpisu 6.04.2022

W 1952 r. powstała Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Lubinicku, obecnie w Świebodzinie. Stacja leży w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego, w gminie Świebodzin. Przez lata swojej działalności stacja funkcjonowała zarówno, jako stacja samobilansująca, jak i lokatorska – podporządkowana stacji w Grabiku, SDOO w Tomaszowie Bolesławieckim czy SDOO w Śremie Wójtostwie.

Obecnie SDOO w Świebodzinie gospodaruje na gruntach własnych o powierzchni ok 30 ha. Znaczną większość stanowią gleby typu brunatna wyługowana i brunatna kwaśna, oraz bielicowa lub pseudobielicowa. Przynależą one do kategorii agronomicznej: gleby lekkie (głównie piaski gliniaste) oraz średnie (gliny lekkie). W SDOO przeważają grunty klasy IIIa, IIIb, IVa, kompleksu pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego oraz żytniego dobrego.

Stacja prowadzi badania wartości gospodarczej odmian (WGO) z roślinami rolniczymi. Jest równocześnie jednostką koordynującą wojewódzki program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie lubuskim i w związku z tym realizuje badania PDO z ważniejszymi rolniczo gatunkami roślin uprawnych i nadzoruje tą działalność w pozostałych punktach. Ponadto prowadzi usługową działalność doświadczalną i produkcję rolniczą.