województwo: dolnośląskie
powiat: wrocławski
gmina: Kąty Wrocławskie
kod i poczta: 55-080 Kąty Wrocławskie
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, warzywa, sadownicze, miododajne, inne
gospodarstwa ekologiczne: wyłącznie ekologiczna produkcja roślinna
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

:: redukcja emisji

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

:: Systemy wspierania podejmowania decyzji

:: Monitoring występowania agrofagów

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Zwycięska 8, 53-0333 Wrocław
Wojciech Karkulowski
Technik doradca Dział Technologii Produkcji Rolniczej
wojciech.karkulowski@dodr.pl

71 339 86 56 wew. 216

Data wpisu 29.11.2022

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie wraz z podległym jej Zakładami jest jednym z 16 oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w Słupi Wielkiej.

Stacja wraz z wymienionymi Zakładami gospodaruje na powierzchni 730 ha użytków rolnych z czego grunty orne stanowią 688 ha. W zależności od lokalizacji

Głównymi zadaniami Stacji i podległych jej zakładów jest:

 • prowadzenie doświadczeń odmianowych w ramach rejestracji nowych odmian – badania Wartości Gospodarczej Odmian (m.in. z rzepakiem ozimym, zbożami, roślinami bobowatymi, trawami oraz  burakiem cukrowym i ziemniakiem), badania Odrębności Wyrównania i Trwałości roślin ozdobnych i sadowniczych takich jak: berberys, morwa, głóg, dereń jadalny oraz jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, morela
 • prowadzenie doświadczeń z ważniejszymi rolniczo gatunkami roślin uprawnych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), publikowanie wyników doświadczeń PDO i na ich podstawie tworzenie Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa dolnośląskiego,
 • prowadzenie doświadczeń odmianowych z gatunkami roślin bobowatych w ramach Inicjatywy białkowej COBORU (bobik, groch, soja),
 • doradztwo i upowszechnianie wiedzy z zakresu odmianoznawstwa i uprawy roślin,
 • prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej.

Oprócz działalności badawczo-doświadczalnej, na gruntach ornych prowadzona jest produkcja rolnicza. W płodozmianie znajdują się takie gatunki jak: rzepak ozimy, zboża ozime i jare, rośliny bobowate, kukurydza i burak cukrowy.

 

Adresy:

 1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie
  Zybiszów 1
  55-080  Kąty Wrocławskie
  powiat Wrocław

 

 1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie
  Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Jeleniej Górze
  Krośnieńska 20B
  58-560  Jelenia Góra
  powiat Jelenia Góra

 

 1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie
  Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Krościnie Małej
  Krościna Mała 19
  55-110  Prusice
  powiat Trzebnica

 

 1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie
  Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tarnowie
  Tarnów 13
  57-200  Ząbkowice Śląskie
  powiat Ząbkowice Śląskie

 

 1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie
  Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tomaszowie Bolesławieckim
  Tomaszów Bolesławiecki 145C
  59-700  Bolesławiec
  powiat Bolesławiec