województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Barczewo
kod i poczta: 11-010
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe, oleiste
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

Rolnictwo precyzyjne

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

:: odmiany tolerancyjne na suszę

:: odmiany tolerancyjne na choroby, szkodniki

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
Rodian Pawłowski
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej
rodian.pawlowski@w-modr.pl

695 550 460

Data wpisu 20.04.2022

Podstawowym zadaniem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie jest prowadzenie działalności badawczo-doświadczalnej na rzecz Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. W skład oddziału terenowego wchodzi ZDOO: w Ruskiej Wsi i w Rychlikach.

Stacja prowadzi badania wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych dla potrzeb rejestracji odmian, ponadto w stacji prowadzone są badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Wyniki tych badań są podstawą w tworzeniu List Zalecanych Odmian dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Na polach stacji prowadzone są również doświadczenia zlecane przez inne podmioty związane z rolnictwem.

Stacja ściśle współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, a specjaliści Stacji prezentują swoje ociągnięcia i wyniki badań na Targach i Szkoleniach organizowanych przez WMODR.

Powierzchnia stacji ogółem ok. 432 ha, w tym płodozmian doświadczalny 280 ha. Kompleks przydatności rolniczej gleb: pszenny dobry, pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry; większość gleb jest klasy IIIb i IVa. Na polach wyrównawczych i pozostałym areale prowadzona jest produkcja roślinna (głównie pszenica ozima i jara, jęczmień jary, owies, rzepak i rośliny motylkowe)