województwo: lubelskie
powiat: Zamość
gmina: Skierbieszów
kod i poczta: 22-420 Skierbieszów
produkcja roślinna: sadownicze, inne
produkcja zwierzęca: inne
inne rodzaje aktywności: Inne
wybrane tematy prezentacji:

Inne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Pożowska 8, 24-130 Końskowola
Dominika Jałocha
Specjalista ds. ochrony środowiska
djalocha@lodr.konskowola.pl

601 584 916

Data wpisu 29.05.2023

Gospodarstwo Sylwia i Marian Masłosz

Powierzchnia gospodarstwa wynosi 1,40 ha, od 20 lat powiększana jest pasieka i obecnie w gospodarstwie znajduje się  60 uli. Dzięki Funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego „Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu”  wybudowano pomieszczenia do apiinhalacji. Oddychanie czystym, antyseptycznym powietrzem ulowym ma bardzo dobry wpływ na samopoczucie i witalność, pomaga również w profilaktyce leczenia różnych chorób, szczególnie dróg oddechowych.

Dodatkowym atutem jest to, że prowadzona pasieka, znajduje się na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego z dala od przemysłu lecz z dobrym dojazdem. Jest to piękna okolica, otoczona lasami oraz malowniczymi polami.

Gospodarstwo jest doskonałą bazą szkoleniową, nie tylko dla dzieci i młodzieży. Oprócz wizyt w gospodarstwie, rolnicy prowadzą pokazy w szkołach. Dzięki środkom z „Restrukturyzacji małych gospodarstw” doposażono gospodarstwo w wiele urządzeń, ułatwiających pozyskiwanie produktów pszczelich. Wyposażenie pracowni to: automatyczna odsklepiarka do ramek,odstojniki – dekrystalizatory, młynek do pozyskiwania pierzgi z plastrów, urządzenie do oczyszczania pyłku, suszarka do pyłku.

W gospodarstwie znajduje się profesjonalna chłodnia z regulowaną temperaturą do przechowywania plastrów, ramek po miodobrania  i miodu. Kolejnym sprzętem, pozwalającym na pozyskiwanie miodów odmianowych, jest przyczepa do przewożenia uli.  Wysuwana platforma, umożliwia nie tylko przewóz na pożytek, ale także ustawienie uli bez zdejmowania.

Pasieka jest pod stałą kontrolą weterynaryjną, w 2017 roku Powiatowy  Lekarz Weterynarii w Zamościu  wpisał pasiekę  do rejestru zakładów produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Do nabycia w gospodarstwie: miód odmianowy, pyłek, kit, mleczko pszczele, naturalne kosmetyki, wosk oraz świece.

Gospodarstwo odwiedzają wycieczki szkolne, gospodarze prowadzą również pokazy w szkołach.

W gospodarstwie hodowane są także ryby.

Państwo Masłoszowie są finalistami Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku” 2022 w kategorii pszczelarstwo hobbystyczne.