województwo: lubelskie
powiat: hrubieszowski
gmina: Hrubieszów
kod i poczta: 22-500 Hrubieszów
produkcja roślinna: zboża, okopowe, oleiste, warzywa
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

:: bilansowanie materii organicznej w glebie, zmianowanie, płodozmian, nawożenie organiczne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Pożowska 8, 24-130 Końskowola
Anna Szymanek
Stażysta specjalista ds. ochrony środowiska
aszymanek@lodr.konskowola.pl

601 713 967

Data wpisu 26.10.2021

Tomasz Kozar jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie Studiów Podyplomowych. Prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Husynne gmina Hrubieszów w woj. Lubelskim.

Na kilkuset hektarowym gospodarstwie rodzinnym prowadzone są uprawy: pszenicy ozimej (ok. 30 % areału) jęczmienia jarego browarnego (ok. 20% areału) rzepaku ozimego(ok. 30 % areału) buraka cukrowego (ok. 20 % areału). Uprawiane były również warzywa m.in. : dynia czy szpinak. W zdecydowanej większości są to grunty własne a dzierżawy stanowią zaledwie kilka procent całego areału upraw.

W powiecie hrubieszowskim znajdują się największe w Polsce obszary czarnoziemów. W gospodarstwie dominują gleby ciężkie I i II klasy bonitacyjnej. Obecnie prowadzona jest tradycyjna i niezawodna, wypróbowana metoda uprawy orkowej, jak i precyzyjne rolnictwo zapewniające uzyskiwanie większych plonów i wyższej jakości oraz pozwalające na obniżenie kosztów produkcji. Gospodarz ten zajmuje się również reprodukcją i sprzedażą kwalifikowanego materiału siewnego, głównie pszenicy ozimej oraz jęczmienia jarego browarnego – obecnie współpracując z Hodowcami: – Poznańską Hodowlą Roślin oraz – Limagrein Polska.

Pan Tomasz jest aktywnym członkiem Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego, którego głównym celem jest m.in.: Integracja działań lokalnych na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, poprawa pozycji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej mieszkańców wsi, rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, promocja nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie i ochronie środowiska, ułatwianie dostępu do wiedzy i nowoczesnych technologii, integracja środowiska rolniczego, z którego to w 2017 roku otrzymał prestiżowe wyróżnienie za godną naśladowania aktywność i zaangażowanie w działalność ZTR. Jak twierdzi, zawód rolnika wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Przede wszystkim nie są mu przypisane jakieś konkretne ramy czasowe. Pracę tą wykonuje się przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Przedsiębiorczy rolnik ma obecnie możliwości rozwoju swojego gospodarstwa: programy rządowe, środki unijne, a także wsparcie szkoleniowców, branżowej literatury. W dorobku zawodowym posiada również doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu placówką z branży finansowej, gdzie otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia. Pan Tomasz chętnie angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.