województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Olsztyn
gmina: Purda
produkcja roślinna: miododajne
produkcja zwierzęca: inne
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, Agroturystyka, Zagrody edukacyjne w KSGE, Uczestnictwo w tworzeniu krótkich łańcuchach dostaw
wybrane tematy prezentacji:

Inne

osiągnięcia / wyróżnienia w konkursach: Sposób na Sukces
Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
Rodian Pawłowski
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej
rodian.pawlowski@w-modr.pl

695 550 460

Data wpisu 21.11.2023

Zagroda Warmińska Pszczoła zlokalizowana jest na pograniczu Warmii i Mazur w miejscowości Purda.

Zagroda „Warmińska Pszczoła” to wielofunkcyjne gospodarstwo turystyczno-edukacyjne.

Gospodarstwo należny do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

Pani Kasia z mężem i córką prowadzą niemal 200 ulową pasiekę. Zajmują się hodowlą pszczół, a przy okazji pozyskują efekty ich pracy – słodki miód.

Prowadzą także agroturystykę udostępniając dla gości dwa całoroczne domki turystyczne.

Oferują ponadto warsztaty przyrodniczo-pszczelarskie, w trakcie których można zobaczyć, jak wygląda życie pszczół i zawód pszczelarza.