województwo: śląskie
powiat: Bielsko-Biała
gmina: Bielsko- Biała
kod i poczta: 43-300 Bielsko-Biała
produkcja roślinna: warzywa, zioła, sadownicze, inne
inne rodzaje aktywności: Przetwórstwo, :: Sprzedaż bezpośrednia, Doświadczenia, prace badawcze, Inne
wybrane tematy prezentacji:

:: Uprawy pod osłonami

Inne

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa Oddział w Bielsku- Białej ul. gen. M. Boruty- Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko- Biała
Agnieszka Kurcius
Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska
a.kurcius@odr.net.pl

792 275 002,
33 827 34 49

Data wpisu 21.10.2021

Warsztaty Szkolne pełnią ważną rolę w wychowaniu i kształceniu zawodowym młodzieży, są dopełnieniem Szkoły Ogrodniczej, jednostką dydaktyczną. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w  zawodach ogrodniczych odbywają się na terenie warsztatów, szkoły i terenach przyległych.

Kształt warsztatów zmieniał się, dostosowywał się do zmian zachodzących zarówno w samorządzie lokalnym, jak i w kształceniu zawodowym. Pomimo zmian warsztaty nadal są nieocenioną bazą dla kształcenia praktycznego. Młodzież uczy się zawodu poprzez działania i pracę wykonywaną przy produkcji roślin z zakresu warzywnictwa, kwiaciarstwa i sadownictwa. Zajmuje się także pielęgnacją i projektowaniem terenów zielonych i otaczającej ich przestrzeni.

Obecnie łączna powierzchnia warsztatów szkolnych wraz ze znajdującymi się na nich obiektami to 5,16 ha. Szkoła posiada 6 szklarni, w których prowadzona jest produkcja kwiaciarska i warzywnicza-rośliny doniczkowe, kwiaty rabatowe, chryzantema cięta, a także rozsady warzyw m. in. pomidora kapusty i papryki. Na ich terenie znajduje się szklarnia służącą do wysiewu nasion i rozmnażania za pomocą sadzonek zielnych z własnego materiału matecznego.

Szkoła posiada  jeden tunel o powierzchni 270 m² zaopatrzony w komputer klimatyczny, stoły uprawowe z zalewowym system nawadniania upraw, służący do uprawy kwiatów rabatowych i chryzantemy doniczkowej oraz ziół. Oprócz tego na terenie Zespołu Szkół znajdują się również tunele foliowe w ilości 5 sztuk- będące miejscem do uprawy warzyw na wczesnowiosenny zbiór pęczkowy, kapusty, sałaty i rzodkiewki.

Prowadzona jest także produkcja szkółkarska-rozmnażanie żywotnika w szerokiej gamie odmianowej oraz uprawa krzewów ozdobnych.

Dużym atutem placówki jest produkcja pomidora na owoc w systemie ochrony biologicznej z wykorzystaniem probiotyków. Uprawiane są także warzywa w gruncie. Placówka posiada również kolekcje dydaktyczne truskawki i borówki amerykańskiej. Ponadto na terenie warsztatów znajduje się sad dydaktyczny oraz nowe nasadzenia drzewek owocowych. Prowadzone są mateczniki roślin sadowniczych, z których pozyskiwany jest materiał do produkcji drzewek i krzewów owocowych przeznaczonych na sprzedaż detaliczną. Produkcja ta jest objęta opieką Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa oraz współpracą z Zakładem Produkcyjnym INSAD w Prusach k. Skierniewic. Wyprodukowane rośliny cieszą się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności miasta i okolic. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego posiada również własny całoroczny punkt sprzedaży roślin i warzyw na terenie Warsztatów.

Warsztaty Szkolne stały się ośrodkiem egzaminacyjnym dla uczniów zdających praktyczny egzamin zawodowy z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu na obiektach produkcyjnych. Zostały one dostosowane do wymagań określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Wraz z pojawieniem się nowych zawodów w  ofercie kształcenia szkoły, warsztaty zmieniły się. Zaprojektowano i utworzono dzięki projektom unijnym w ramach Programu Comenius i Leonardo da Vinci ogrody pokazowe, bazę do ćwiczeń z zakresu architektury krajobrazu.

Na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, znajduje się serce szkolnego Parku Dendrologicznego. Okazy roślinne, które zostały zasadzone ręką patrona i pierwszego dyrektora szkoły – Stanisława Szumca mają ponad 80 lat. Kolejne duże uzupełnienie kolekcji nastąpiło w latach 60 ubiegłego wieku. Zespolenie całości pod nazwą Park Dendrologiczny, zaczęło się w roku 2007, a po 3 latach pracy nastąpiło uroczyste otwarcie. Poza walorami estetycznymi park służy celom naukowym, pozwala na prowadzenie badań w zakresie morfologii, anatomii, ekologii, fizjologii i genetyki roślin drzewiastych oraz możliwości aklimatyzacji gatunków obcych. Najlepszym przykładem są nasadzone Morwy, nad którymi w szkole prowadzono badania z uwagi na hodowlę jedwabników. Współczesne kolekcje gromadzą różne gatunki według kryterium ekologicznego lub systematycznego. Tutaj najlepszym przykładem jest realizowany przy współudziale Śląskiego Ogrodu Botanicznego projekt „Buczyna karpacka”.

Placówka od 2007r. organizuje Targi Ogrodnicze „Twój Ogród” będące swego rodzaju twórczą kontynuacją wystaw ogrodniczych organizowanych na terenie szkoły przed wojną. Od roku 2012 wydarzenie oficjalnie nosi rangę międzynarodową z uwagi na obecność firm spoza kraju. Aktualnie Targi Ogrodnicze „Twój Ogród” to ponad 90 stoisk wystawienniczych prezentujących rośliny, wyposażenia ogrodów, elementy architektury krajobrazu. Każdego roku odwiedza je około 8 tysięcy osób. Podczas 3 dni targowych odbywają się bezpłatne konferencje, szkolenia i pokazy z zakresu ogrodnictwa i weterynarii, konkursy z nagrodami, wystawy zwierząt. Impreza już od kilku lat jest jedną z największych w branży na terenie Polski południowej.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ważne miejsce ma florystyka. Są to koła bukieciarstwa oraz szkolne koło florystyczne. W szkole powstała nowoczesna pracownia florystyczna, a uczniowie biorą czynny udział w pokazach m.in. Victoria Regia w Pieszczanach i Brenska Rosa w Brnie. Szkoła jest także organizatorem licznych wystaw i konkursów takich jak Wielkanocne Inspiracje, Wiosna Ach to ty.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki.