województwo: mazowieckie
powiat: pułtuski
gmina: Winnica
kod i poczta: 06-120 Winnica
produkcja roślinna: zboża
produkcja zwierzęca: bydło mięsne
gospodarstwa ekologiczne: ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 11.05.2022

Gospodarstwo stanowi trzon tzw.: „Zielonej Pracowni” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Szkoła od blisko 100 lat kształci w zawodach związanych z szeroko rozumianym rolnictwem, podążając jednocześnie za potrzebami zmieniającego się rynku pracy. Obecnie w ofercie edukacyjnej szkoły znajdują się kierunki:

  • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Technik weterynarii
  • Technik architektury krajobrazu
  • Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Gospodarstwo stanowi bazę do praktycznej nauki zawodu. Uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

Szkoła dysponuje gruntami o powierzchni 23,91 ha, na których uprawiane są rośliny zbożowe, strączkowe oraz trwałe użytki zielone. Nad utrzymaniem gruntów w dobrej kulturze rolnej  czuwają uczniowie, pod okiem nauczycieli. Planują prace na poszczególnych działkach, wykonują zabiegi uprawowe i zbiory płodów rolnych. Dbają również o szkolny park maszynowy, diagnozują usterki, dokonują napraw i konserwacji pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w naszym gospodarstwie.

Gospodarstwo utrzymuje bydło rasy polska czerwona, konie, a także mniejsze zwierzęta – kozy miniaturki, króliki i kucyka. W opiece nad zwierzętami pomagają uczniowie, którzy są współodpowiedzialni za funkcjonowanie zielonej pracowni.

Od 2009 roku produkcja prowadzona jest metodami ekologicznymi, w oparciu o opracowywany co 5 lat Plan Działalności Rolnośrodowiskowej i Ekologicznej. Raz w roku gospodarstwo jest kontrolowane przez jednostkę certyfikującą, pod kątem spełniania wymagań rolnictwa ekologicznego. Jest to dynamiczna dziedzina, podlegająca przeobrażeniom i rozwijająca się nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Stanowi alternatywę dla tradycyjnego rolnictwa.

Szkoła jest trwałym elementem struktury lokalnej społeczności, jej historia splata się z historią mieszkańców. Dlatego, poza funkcją  edukacyjną, stara się również w inny sposób włączać w życie społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Wykorzystuje posiadaną bazę dydaktyczną do prowadzenia ścieżek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: „Tradycja i ekologia na polskim stole” , „Zielona energia to dobra energia”, „Zwierzęta dzieciom” oraz „Ocalić od zapomnienia”.  Działania te przyczynią się do podniesienia świadomości lokalnej społeczności w zakresie zdrowej żywności, ekologicznej uprawy roślin i hodowli zwierząt, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także kultywowania tradycji regionu.