województwo: łódzkie
powiat: kutnowski
gmina: Krzyżanów
kod i poczta: 99-314 Krzyżanów
produkcja roślinna: zboża, sadownicze
gospodarstwa ekologiczne: wyłącznie ekologiczna produkcja roślinna
wybrane tematy prezentacji:

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej

:: nowe gatunki i odmiany cechujące się większą odpornością na niekorzystne warunki gospodarowania

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32, 95-006 Bratoszewice
Magdalena Rosiak
m.rosiak@lodr-bratoszewice.pl

797 187 085

Data wpisu 16.11.2022

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie

jest jedną z najstarszych szkół rolniczych w Polsce. Cieszymy się ponad 110 letnią tradycją.

Szkoła prowadzi swoją działalność na obszarze 20,29 ha, z czego ponad 10 ha to grunty orne. Obiekt położony jest w zabytkowym parku, wpisanym do rejestru zabytków.  W chwili obecnej szkolna uprawa skupia się na zbożach: pszenicy i kukurydzy.

W parku maszynowym szkoły znajdują się m. in. ciągniki John Deere, Zetor Major, liczne maszyny i sprzęt rolniczy.

Szkoła kształci młodzież w kierunkach:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

– technik architektury krajobrazu

– technik żywienia i usług gastronomicznych.

Od 2023 roku będzie również możliwość kształcenia na kierunku technik weterynarii. Jest możliwość zakwaterowania młodzieży w internacie.