województwo: łódzkie
powiat: pabianicki
gmina: Ksawerów
kod i poczta: 95-054 Ksawerów
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze, Usługi rolnicze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32, 95-006 Bratoszewice
Katarzyna Bryk
Gł. Spec. ds. zbóż i oleistych Dział Technologii Produkcji Rolniczej
k.bryk@lodr-bratoszewice.pl

519 646 554

Data wpisu 16.11.2022