województwo: łódzkie
powiat: pabianicki
gmina: Ksawerów
kod i poczta: 95-054 Ksawerów
produkcja roślinna: zboża, okopowe, strączkowe
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze, Usługi rolnicze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: uprawa konserwująca

:: rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne

:: Zastosowanie nowych technologii

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32, 95-006 Bratoszewice
Magdalena Rosiak
m.rosiak@lodr-bratoszewice.pl

797 187 085

Data wpisu 16.11.2022

https://zsr-widzew.pl/

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasza szkoła posiada ponad 20 pracowni i izb lekcyjnych w tym w pełni wyposażone pracowanie gastronomiczne, siłownię, szatnię oraz salę gimnastyczną. Posiadamy również internat, warsztaty szkolne z wieloma maszynami rolniczymi, plac manewrowy, obiekt szklarniowy a także obszerne tereny zielone i ponad 70 hektarów pól uprawnych.

W gmachu szkoły

mieści się 20 pracowni i izb lekcyjnych, siłownia, szatnia oraz połączona z nim sala gimnastyczna. Warsztaty szkolne mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz 77 ha gruntów ornych dla zawodów technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Dla potrzeb kształcenia praktycznego w zawodach technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, oraz ogrodnik.

Gospodarstwo rolne będące w zarządzaniu szkoły ma ponad 70 ha. Dysponują najnowocześniejszym parkiem maszynowym w zakresie uprawy roli. Dominujące uprawy to rośliny rolnicze. Szkoła zapewnia uczniom zarówno kurs kombajnisty jak i prawo jazdy kategorii B i T