województwo: mazowieckie
powiat: sokołowski
gmina: Sokołów Podlaski
kod i poczta: 08-300 Sokołów Podlaski
produkcja roślinna: zboża, oleiste, inne
inne rodzaje aktywności: Doświadczenia, prace badawcze
wybrane tematy prezentacji:

Technologie przyjazne środowisku i przeciwdziałające zmianom klimatu

:: bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Bożena Krześniak
Główny specjalista
b.krzesniak@cdr.gov.pl

22 729 66 34 do 38,
wew. 249

Kontakt za pośrednictwem doradcy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Agnieszka Janiec
Główny specjalista
agnieszka.janiec@modr.mazowsze.pl

663 270 058
lub 48/332 39 73

Data wpisu 19.01.2022

Gospodarstwo działa przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim.

Szkoła, przygotowując do zawodu, wykorzystuje posiadaną bazę dydaktyczną. Uległa ona w ciągu ostatnich lat znaczącej rozbudowie i modernizacji. Było to spowodowane koniecznością dostosowania jej do szybko dokonującego się postępu w nauce i technice oraz wymaganiami, jakie stawia kształcenie zawodowe. Pracownie, klasopracownie i warsztaty szkolne są miejscem, gdzie uczniowie oprócz wiedzy i umiejętności teoretycznych nabywają i kształcą umiejętności praktyczne.

Od 2009 roku, kiedy organem prowadzącym Szkołę został Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, młodzież kształci się w kierunkach ściśle związanych z gospodarką żywnościową. Kierunki kształcenia są dobierane zgodnie z potrzebami rynku pracy, zainteresowaniami młodych ludzi i tendencjami w edukacji. Obecnie młodzież kształci się w technikum w następujących kierunkach:

  • technik agrobiznesu
  • technik architektury krajobrazu
  • technik mechanizacji rolnictwa
  • technik rolnik
  • technik weterynarii
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik technologii żywności

oraz w Branżowej Szkole I Stopnia:

  • kucharz
  • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego – specjalność przetwórstwo mleka, przetwórstwo mięsa.

W gospodarstwie rolnym, którym dysponuje szkoła prowadzona jest produkcja roślinna na powierzchni około 66 ha.

Uprawiane są głównie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy, mieszanki traw i roślin motylkowych, kukurydza na ziarno.

Gospodarstwo prowadzi 9 poletek doświadczalnych z nowymi odmianami rzepaku ozimego i kukurydzy na ziarno. Wychodząc naprzeciw założeniom integrowanej ochrony roślin  na polu demonstracyjnym prowadzone są obserwacje związane z wpływem nawożenia na plonowanie roślin. Wszystkie informacje o gospodarstwie szkolnym znajdziecie Państwo na stronie: http://zs2.sokolowpodl.pl/Gospodarstwo,58.html

Zapraszamy